تازه ها :

آرشیف

معرفی کتاب «یک سینه فریاد»

Screenshot 2020-09-18 at 12.22.10

نصیر مهرین گزینۀ اشعار شاعر: راشد رستمی ناشر: انتشارات شاهمامه بهار 1399 خورشیدی 120 صفحه نشانی دریافت کتاب در فیسبوک: Rashed Rostami بجز یک پنسل ویک سینه فریاد در این دنیا دگر چیزی ندارم(ر.رستمی) عکس یاددگاری با دوستانم، شاعران گرانقدرمختار دریا و راشد رستمی (ایستاده) “یک سینه فریاد” گرینۀ اشعار مهندس راشد رستمی است که چندی پیش از طرف انتشارات ... بیشتر بخوانید »

زیستنامهٔ داکتر صادق فطرت ناشناس

image2

رویکردها «ناشناس ناشناس نیست»، «من بیگناهم،‌تو بدگمانی»، «نوای ناشناس» و تماس مستقیم با داکتر ناشناس از قلم منیژہ نادری، مسؤول انتشارات شاهمامه ۲۴ اگست ۲۰۲۰،‌ هالند در هشتم دلو ۱۳۱۳ خورشیدی/ ۲۸ جنوری ۱۹۳۵ مسیحی در دودمان روحانی «حبیبی» در قندهار، فرزندی چشم به جهان گشود که او را «صادق» نام گذاشتند. شجرهٔ او به حبیب الله خان آخند زاده ... بیشتر بخوانید »

در سوگ بانوی سخنور داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

Screenshot 2020-09-08 at 10.58.58

گرادیهٔ واکنش ها و سوگنامه ها از سرزمین باکره ی عشق آمدی واز اهالی درد بودی شهبانوی آتشین نفس دو قلمرو ـ قلمرو خانه ات و قلمرو بیمارستان بستری در خانه داشتی برای خوابیدن و بستری در بیمارستان برای زجر کشیدن از اهالی عشق بودی زیستن را برای نگریستن می خواستی و نگریستن را برای آفریدن پلی بسته بودی از ... بیشتر بخوانید »

کوچِ‭ ‬دلتنگی‭ ‬

سسس

‭ ‬ شریف‭ ‬حکیم کاغذ‭ ‬ازاشک‭ ‬غم‭ ‬آلودِ‭ ‬قلم قلم‭ ‬از‭ ‬سرخ‭ ‬ترین‭ ‬رنگِ‭ ‬مروج‭ ‬در‭ ‬شهر و‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬قصۀ‭ ‬تکراری‭ ‬سوگ همگی‭ ‬دلتنگیم کوچِ‭ ‬دلتنگی‭ ‬من باربرشانۀ‭ ‬سردِ‭ ‬قلم‭ ‬است و‭ ‬قلم من‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بارم‭ ‬را‭ ‬،‭ ‬جمع‭ ‬با‭ ‬اشک‭ ‬خودش رویِ‭ ‬اوراق‭ ‬ورم‭ ‬کردۀ‭ ‬یک‭ ‬دفترِشعر یا‭ ‬درآغوش‭ ‬ملوث‭ ‬شده‭ ‬ی‭ ‬یک‭ ‬تاریخ همه‭ ‬را‭ ‬می‭ ... بیشتر بخوانید »

در مسیر تسلیمی، نه صلح

Screenshot 2020-08-19 at 22.27.50

نصیرمهرین سیر اوضاع درمناسبات حکومت دست نشاندۀ افغانستان با طالبان، با وضاحت نشان میدهد که به سرانجام تسلیمی منتهی می شود. این تسلیمی را دارنده گان علایق داخلی قومی و لزومدید های قدرت تصمیم گیرنده یا امریکا مهندسی کرده اند. از حکومت مؤقت حامد کرزی که شخص وی نخست در امریکا تعیین شد وبعد مانند موارد مشابه صحنه سازی های ... بیشتر بخوانید »

از دل و دیده گریستم …

Screenshot 2020-08-02 at 23.39.30

نصیرمهرین (در حاشیۀرفتن تعدادی از هندوهای هموطن به سوی هند) ای که رنجی نکشیدی و ندیدی ستمی چه غم از حال ستم‌دیدهٔ رنجور ترا؟ از سرخط های موضوعات روزهای پیشین، یکی هم ایزار از تن بیرون کردن حاجی حسن احمدزی، مشاور پیشین محمد اشرف غنی بود با بازتاب های گوناگون و دیگری طلب پناهنده گی از هند و رفتن تعدادی ... بیشتر بخوانید »