تازه ها :

نقد ادبی

نامی نگذاشتم

احسان-سلام-376x330 copy

نبشتۀ احسان سلام «باد برپنجره می‌زد؛ پنجره می‌لرزید در برابرباد. پنجره، پنج جره، جره می‌رود در برابر باد!» «نامش را خودت بگذار»، نام رمانی است که با چنین نثرشاعرانه و بازی هنرمندانه با واژه ها در بسترادبیات داستانی افغانستان ـ به ویژه رمان ـ زاده شد. در بخش نخستین رمان، راوی ـ نویسندۀ رمان ـ در تلاش نبشتن رمانش است. ... بیشتر بخوانید »

کوچۀ نقد و نظریۀ ادبی- جمهوری سخن

گذار از عشق

نقد داستان از: محمدشاه فرهود رمان: نامش را خودت بگذار/ سلطان سالار عزیز پور / چاپ 2017 گذار از عشق مرقع … نقد داستان ؟ هزار و یک شب، مرگ را به تعویق می اندازد ، نا تمامی قصه را حکایت می کند. و داستان در عصر ما، حدیقه را از حدقه پنهان می کند. پیام را در پیچیدگی های ... بیشتر بخوانید »

«نامش را خودت بگذار» دغدغه‌های برای همه‌چیز

یسنا

یعقو ب یسنا درباره بعضی از متن‌ها نمی‌توان نوشت یا حداقل باید گفت نمی‌توان قضاوت کرد و برای قضاوت خویش دلیل تراشید وَ درباره قضاوت، توضیح داد؛ زیرا متن توطیه‌های لازم و فرافکنی‌های لازم را درباره خود، انجام داده است که قضاوت‌کردنِ مشخص درباره متن دچار چالش می‌شود. «نامش را خودت بگذار» نیز از جمله چنین متن‌های است. اگرچه تعدادی ... بیشتر بخوانید »

شبگیر پولادیان، حماسه‌یی برای کوه

Shabgir Poladian

پرتو نادری پولادیان یکی از چهره‌های درخشان شعر معاصر پارسی‌دری در افغانستان است. او هم‌چنان یکی از نماینده‌گان برجستۀ شعر پای‌داری نیز هست. پولادیان در دهۀ شست خورشیدی تلاش کرد تا با پایه‌گذاری یک نهاد فرهنگی زیر زمینی گونه‌یی از هم‌سویی را در میان شاعران مخالف دولت پدید آورد. با دریغ آن‌چه را که او و شماری از فرهنگیان دیگر ... بیشتر بخوانید »

بازتاب اجتماع از چشم انداز هنر

yasna

یعقوب یسنا  (خوانش مقایسی از شعر مجیب مهرداد و زینت نور) در شعرهای مجیب مهرداد نگاه اجتماعی همیشه وجود داشته (قابل مشاهده است) که این نگاه در سه مجموعهٔ شعری نخستش بیشتر قهرمان گرا است؛ از این رو، رویکرد اجتماعی اش در شعر، منجی گرایانه است. می خواهد قهرمانی از راه برسد و مشکل اجتماع را حل کند و خودش ... بیشتر بخوانید »

نگاهی به ” خوابهای سی ساله” ی نیلاب موج سلام

موسی فرکیش۲

نوشته: موسی فرکیش *** “… در آدمانی گوشهء سترگ شانرا شعر پر کرده است…شعر گاهی فراتر از واژه هاست. گاهی نقاشی شعر است، نگاهی شعر است. چشم اندازی شعر است…” ( از داستان پیرهن مرده ) *** کتاب “خوابهای سی ساله” مجموعهء داستانهای قلم بدست اندیشمند و آگاه، نیلاب موج سلام است که به تازگیها از چاپ برامده است. درین کتاب ... بیشتر بخوانید »

از کتاب قیام میترا و چند رؤیای دیگر:

خالده فروغ۲۲

از قلم داکتر خالده فروغ دیری می‌شود که می‌خواستم دید زنانه و یا زبان زنانه در شعر را در نوشته‌یی عنوان کنم. چرا که از این نام یعنی دید زنانه، امروز در مورد شاعرِ امروز در دو زمینه کار گرفته می‌شود: یکی برای داشتن چنین دیدی و دیگر برای نداشتن آن. اما در سرزمین ما تا جایی‌که احساس می‌شود و ... بیشتر بخوانید »

بوطیقای پاشان چشمهای سیاه بهار

مرادی و فرهود

متن از : محمد شاه فرهود پیرامو داستان های قادر مرادی بخش سوم آفت سکوت در بالا تذکر دادم که فقدان نقد، یک آفت است. چون نقد ادبی نداریم، جای این حفره را جنگ زرگری یا سکوت پُر میکند. جنگ زرگری به دو شکل از چشمه های پارانوئیدی فوران میزند. یکی جنگ ِ میان گروهی و دیگری تجاوز به حریم ... بیشتر بخوانید »

بوطیقای پاشان چشمهای سیاه بهار

مرادی و فرهود

متن از : محمد شاه فرهود پیرامو داستان های قادر مرادی بخش دوم تکه تکه کردن کتاب راوی قصه گوی انزوا ،ترس ،گسستگی و تنهایی است. ورطۀ هولناکی را بین قتل، شک و آگاهی ترسیم میکند . مقتول از ماموریت ِ زیستن استعفا داده است. منزوی وگوش به زنگ ابهامات وحفره هاست. جنازه دهن باز کرده است تا راز واقعیتش نه ... بیشتر بخوانید »