تازه ها :

مقالات

ارزش پول “افغانی” در ورطه کاستی های ساختاری

Screen Shot 2018-07-14 at 21.59.48

دکتر سید موسی صمیمی/ ضیالدین صدر جولای ۲۰۱۸ بتاریخ هفتم جو لای 2018 با وجود نوسانات جزیی در جریان روز – یک دالر امریکایی در بازار اسعار کابل با 73.3 افغانی مبادله میگردید. در حالی که همین نرخ خرید دالر یک سال قبل (هفتم جو لای سال 2017) 68.1 افغانی ثبت گردیده است. به این ترتیب ارزش پول افغانی در ... بیشتر بخوانید »

بازهم در بارۀ گ. حکمتیار و رهایی زندانیان

Screen Shot 2018-01-17 at 15.24.42

نصیرمهرین قرینه های موجود، حاکی از آن است که شبکه های همسو با رهبردهای ویرانگر وآسیب زا در افغانستان، پای گ.حکمتیار را با موفقیت در پله های زینه یی از تبارز سیاسی و کارکرد قومی– نظامی نهاده اند. اهداف این برنامه نشان میدهد که حکمتیار نقش تبهکارانه تری را درمقایسه با پیشینه ها در چشم انداز میگذارد. در فراهم آوری ... بیشتر بخوانید »

داد خواهی در زمانۀ بیدادگر

Screen Shot 2017-06-19 at 22.04.23

نصیرمهرین نگریستن به تاریخ جوامع بشری از این دریچه که در آنها برای بهبود خواهی و دادگری سعی شده است، چهرۀ تاریخ بیدادگری و جفاورزی را نیز نشان میدهد. وقتی به تاریخ این چند سدۀ پسین سرزمین ما هم نگاه شود، تاریخی را می یابیم، حاکی از بیدادگری و دادخواهی. تردیدی نیست که بیدادگری در همه جا سخن خویش را ... بیشتر بخوانید »

داعش و آیندۀ افغانستان

داعش۱

پرتو نادری در روزگاری که طالبان در همیاری با القاعده کابل را قبضه کرده بودند، کسی گفته بود افغانستان سرزمینی است که رهبر ندارد و بن لادن رهبری است که سرزمین ندارد. از این رو افغانستان و بن لادن خیلی با هم جور آمده اند. این سخن را از آن گفتم که در این روزها از شکست داعش در کشورهای ... بیشتر بخوانید »

پیوند تروریست پروری حکومت افغانستان

استاد مهرین۲

با آمـــدن گ.حکمتیار  از قلم نصیرمهرین (۱) آنانی که بیش از یک دهۀ پسین، پیهم تأکید نموده اند که خطرتوحش و دهشت آفرینی های تروریسم طالبانی را در افغانستان جدی باید گرفت، با هرعمل تروریستی، این یادآوری همیشگی را نیز داشته اند که آخرین عمل ایشان نیست. گواه هستیم که چنین تأکیدی درست بوده است. می بینیم که تروریست ها ... بیشتر بخوانید »

روزهای دشوار انجمن نویسنده گان افغانستان

Partaw@

پرتو نادری یکی دو جملهء آغازین ما درسرزمین بلا دیده و تاراج شده یی به سر می بریم. سالهاست ، می بینیم که خون از رگ های بریدهء این سرزمین فواره می زند. هر کس وهر گروهی که می آید، شمشیرخشونت بر کف دارد و انبان تاراج بر دوش. دیروزیان و امروزیان همه تاراجگرانند؛ اما تنها این شیوه های تاراج ... بیشتر بخوانید »

شورای همکاری خلیج در پرتو انفجار در قندهار

موسی صمیمی

داکتر سید موسی صمیمی جنوری ۲۰۱۷ – شکوفایی قشری اقتصادی در ازای آزادی های مدنی – ۱. .پیش گفتار ۲. بافت سیاسی–اقتصادی شورای همکاری ۲. همسویی سیاسی و استراتژیک ناشی از خواسته های مشترک ۴. تفاوت های نظری ناشی از ساختارهای سیاسی و نقش رهبری ۵. اهمیت استراتژیک شورای همکاری ۶. سیاست های شورای خلیج در قبال بحران افعانستان ۶.۱. ... بیشتر بخوانید »

عوامل بحران همه گیر، ضرورت تغییرات در امریکا و ظهور دونالد ترامپ

%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7

ثنا نیکپی پانزدهم نومبر 2016 تورنتو، کانادا Factors of pandemic crisis, need for change in America and the rise of Donald Trump Факторы пандемия кризиса, необходимость перемен в Америке и появление Дональда Трампа از بحث های تیوریکی ظهور ریالیزم نو ، ریالیزم نامتعارف و تهاجمی جورج دبلیو بوش و ریالیزم محتاطانه اوباما که بحث های بلند و دراز اند میگذریم. ... بیشتر بخوانید »

پنج اثر از عزیز آرینفر

aziz-arianfar

تاریخسازی ها، افسانه پردازی ها، یاوه سرایی ها و ژاژخایی ها در باره «نیاکان کبیر» و پیشینه چندهزارساله تاریخی کشورهای تورکی زبان درآسیای میانه و قفقاز  ریشه های ناکامی و به بن بست رسیدن پروژه های ملت سازی و دولت سازی در افغانستان افغانستان در نقشه های جغرافیایی دولت و اپوزیسیون در افغانستان – ویژگی های مبارزه سیاسی در سال ... بیشتر بخوانید »

حکمتیار را بر میگردانند

raketyar

نصیرمهرین این نبشته، پس از چند سال دوباره نشر می شود 24 فبروری 2012 دمی با تاریخ* یکی از نمایش های هفتۀ پیشین درکابل (سال 2012؟)، که زیرنام ” همایش صلح ” معرفی اش کردند، آرزومندی های بود برای یافتن صلح  با طالبان و حکمتیار که مورد تأیید همایش قرار گرفت  . حکمتیار چراغ سبز نشان داد و رئیس جمهور با شنیدن ... بیشتر بخوانید »