دسته: ستار ولی

  • تشریح فزیولوژی

    تشریح فزیولوژی

          شناسنامه نام کتاب: تشریح فزیولوژی مطابق پروگرام صنف چهارم رشیدیه و دارالمعلمین اثر مرحوم عبدالستار ولی زمان چاپ: عقرب ۱۳۰۵ خورشیدی مطبعهٔ حروفی ریاست شرکت رفیق دیجیتال شده توسط انتشارات شاهمامه 19 جون ۲۰۱۶- هالند پیوست: http://www.shahmama.com/wp-content/uploads/2016/06/فزیولوژی.pdf

  • یادی از یک دانشمند گمنام کشور، استاد عبدالستار ولی

    یادی از یک دانشمند گمنام کشور، استاد عبدالستار ولی

    انتشارات «شاهمامه» در نظر دارد با نشر شماری از اثار مرحوم عبدالستار ولی (۱۲۷۷ – ۱۳۱۳ خ.)، از شخصیت علمی، کارکرد ها و زحمات او قدردانی نموده و آثار غبار  نشستهٔ او را پیشکش نسل های حال و آینده سازد. با این نیت کتاب امان الصحه  بعد از نود سال، بار دیگر روکشایی می شود. در […]