تازه ها :

صدا / فلم

موســیقی هــرات: برگ‌هایی از تیراژه

کابل، ثور ۱۳۵۵/ می 1976Lloyd Clifton Miller برگردان: سیاسنگبه نام خداوند بخشاینده و مهربان  دانشمندان و دوستان گرامی! خیلی سپاس‌گزارم که در گرامی‌داشت هزارمین سالگرد پیر هرات میان دانشمندان و بزرگان انصاری‌شناس در بارۀ موسیقی هرات سخن می‌گویم. گذشتگان تصور می‌کردند که حرکت ستاره‌ها و هر عمل و عکس‌العمل دیگر در عوالم جاودان با آهنگ بستگی دارد. به بیان آنان، موسیقی از سوی میزبانان بهشت- یا ... بیشتر بخوانید »

حسین آرمان در گفت و شنید با نصیر مهرین

از قلم عتیق الله نایب خیل   نام کتاب: خاطرات هنری استاد محمد حسین آرمان در گفت و شنید با نصیر مهرین چاپ نخست: جنوری 2017 برگ آرایی و چاپ: انتشارات شاهمامه تعداد صفحات 182 وقتی ذکر نام استاد محمد حسین آرمان به میان میآید، ذهن من مردی را تصویر می کند که گیتار به گردن آویخته، روی استیج ایستاده ... بیشتر بخوانید »

گزارش های کنفرانس ها

کنفرانس بنیاد حقوق قربانیان افغانستان ۲۳ اپریل ۲۰۱۶، هالند بخش نخست: بخش دوم:     ===============   افراط گرایی اسلامی اکتوبر ۲۰۱۳، هالند =========== افغانستان بعد از ۲۰۱۴ دسمبر ۲۰۱۳، هاگ ===========   نشر لست ۵۰۰۰ اعدامی دورهٔ جنایت مارچ ۲۰۱۴، هالند =========== گردهمآیی فرخنده مارچ ۲۰۱۵ =========== کنفرانس داعش در افغانستان  دسمبر ۲۰۱۵، هالند ========== کنفرانس پیرامون قتل فرخنده ... بیشتر بخوانید »