تازه ها :

نجیب دهزاد

طنجیزه ها و کاریکلماتورها

از: نجیب دهزاد * خشم؛ مشت را سنگین، مغز را سبک میسازد. * باید هشیاری ات در حدی باشد که خودت را هم گول نزنی * شعر سراب گواراست، طنز شوره زار شیرین. * رشوت تار ریش اختلاس است. * فاصله بین آشپزخانه و تشناب، فقط یک روده ست! * بالغ هم باید باشی؛ اما شرط ازدواج آدم بودن است ... بیشتر بخوانید »