تازه ها :

ظاهر ایوبی

دانشمند بزرگ کشور ‌ پوهاند دوکتورغضنفر

از ماندگاران تاریخ طبابت جهان است! از قلم ظاهر ایوبی   استاد غضنفر از بزرگان طب در جهان است. این استاد گران ارج د رنخستین ساعات تحویلی سال نو ، در بهار ۱۳۹۲ جان را به جان آفرید داد و جاودان شد. درحمل ۱۳۹۳ ،‌ وزارت های تحصیلات عالی و صحت عامه کشور به ابتکارو اشتراک وزرای آنوقت ،‌ پوهاند ... بیشتر بخوانید »