تازه ها :

کتابها

در حاشیه مرگ ناهید

Screen Shot 2020-05-01 at 22.54.52

ن.مهرین در راستای عطف به روزهای بسیارسخندار، گرهگشا وسزاوارتأمل، شاید بیش از بیست سال پیش بود که شرح دفن شبانۀ ناهید ساعد را که با استفاده از روشنی چراغ یک موتر سایکل انجام یافته بود، نوشتم.آن نوشته درجریدۀ امید نشر شد.ناهید یک تن از قربانیان جفای تهاجم شوروی و حکومت “ح.د.خ.ا” (“خپ“)ها است. یادکرد از آنروز و رویداد و روزهای ... بیشتر بخوانید »

پژوهشی پیرامون شهروند جهانی:

Screen Shot 2020-04-15 at 21.00.38

در آیینهٔ افغانستان و هالند تیزس دکتورای بشیر عزیزی این اثر برگردان انگلیسی فشردهٔ تیزس دکتورای بشیر عزیزی است که در اصل به زبان هالندی نگارش یافته است و در دانشگاه لایدن – هالند در ۳۵۵ صفحه A4 موفقانه دفاع شده است. دست اندرکاران تارنمای فراسو این موفقیت بزرگ و نشر این را به ایشان و مردم افغانستان مبارک گفته و چشم ... بیشتر بخوانید »