تازه ها :

قهار عاصی

چند سروده از زنده یاد قهار عاصی

%d8%b9%d8%a7%d8%b5%db%8c

گردراه برو به باد بگو که گرد راه سواران کاروان مرا به دیده بنشاند به گرد گرد سر کاروان بگرداند به یال اسپ زمانش گره ببندد و بعد به آسمان ببرد جزء آفتاب کند * * * بیا از استخوان عزیزان من سر راهم حصار ریخته اند سرود غصه ی زندانیی بیابان را ایا پیامبر آیه های فریادی به گریه ... بیشتر بخوانید »