تازه ها :

نشریه ها

اعلامیۀ شورای دبیران(شنا)

شورای نویسنده گان افغانستان انسان با زبان قد راست می‌کند و این زبان است که هستی را معنی می‌بخشد و انسان ابزارساز و خردورز می‌زاید. نویسنده در متن خود را می‌نویسد و متن با مؤلف به سوی مخاطب پرتاب می‌شود. این ضلعِ متن، مؤلف و مخاطب زنجیرۀ معنا را سازمان می‌بخشد. این معناست که باب خانۀ وجودی زبان را می‌گشاید، با الفبا و ... بیشتر بخوانید »

مجلهٔ ادبی فرهنگی «سخن»

شاهنامهٔ فردوسی و افغانستان شمارهٔ ویژه مدیر مسؤول: موسی فرکیش اپریل ۲۰۱۶ برای دسترسی به این نشریهٔ دیجیتالی روی جلد را در پایین انتخاب کنید. بیشتر بخوانید »