تازه ها :

January 2017

خاطرات هنری

      استاد محمد حسین آرمان درگفت وشنید با نصیرمهرین چاپ نخست: جنوری ۲۰۱۷ بیشتر بخوانید »

مدینۀ فاضلۀ سرزمین عجایب وغرایب

پرتو نادری پادشاهی سرزمین بزرگی زیر نگین داشت و کام‌روا بود برهمه چیزی. روزی حکیمی زمین ادب بوسید و پرسید: ای قبله‌ی عالم! دیگر از این جهان چه می‌خواهی که داشته باشی؟ گفت: زینه و میخ! حکیم به شگفتی اندر شد و پرسید: ای سلطان بزرگ! اکنون که جهان به کام تست، آخر این زینه و میخ چه ارزشی دارد؟ ... بیشتر بخوانید »

دگرگونی بنیادی و یا اصلاحات سطحی

ضیاءالدین صدر / دکتر سید موسی صمیمی دسامبر سال ۲۰۱۶ – افغانستان در دو راهه تاریخی – افغانستان به مثابه یک کشور پیرامونی، وابسته و پر گسست نه تنها در گرو تضادهای چند لایه ای درون مرزی قرار گرفته است، بلکه در یک پیوند پیچیده و مغشوش از تاثیر پذیری روابط منطقوی و “نظام نو لیبرالیسم جهانی” به زانو درآمده ... بیشتر بخوانید »

سخنی از آن‌سوی خط سکوت

عزیزالله ایما  هنر و زنده‌گی چنان با هستی آمیخته‌است که می‌توان گفت، زنده‌گی هنر است و هنر زنده‌گی. در پیوند و جدالِ آفرینش و آفریدگار است که آسمان زمینی می‌شود و زمین آسمانی. لایتناهی تجسمی در تنی می‌شود و تنی تجسمی در لایتناهی. از نخستین پیکره‌های خدایان، تا پیدایشِ نشانه‌ها و نقشِ خدا در کتیبه و کتاب، دستِ آشکار و ... بیشتر بخوانید »

ای سرزمین من! 

پرتونادری  ای زخم‌های باز تو فواره‌های خون باغ کدام عاطفه تاراج می‌شود چون روی دامنت یک آسمان ستارۀ خونین افتاده روی خاک. ای سرزمین من! من زخم‌های باز ترا دست می کشم من از گلوی قرن فریاد خون گرفتۀ صدها جوانه را در ذهن زنده‌گی بیدار می کنم من گریه‌های سوگ هزاران ستاره را با چشم آفتاب آغاز می کنم. ... بیشتر بخوانید »