تازه ها :

July 2017

آن کاج شعر پایداری جهان، یک صد و پانزده ساله شد!

پرتو نادری ناظم حکمت را می‌توان شاعر مبارزه، زندان، غربت و آزادی خواند. استوارترین محور اندیشه در شعرهای او را انسان، آزادی انسان و مبارزه برای رسیدن به آزادی شکل می‌دهد. ناظم حکمت یکی از معدود شاعران تاثیر گذار سدۀ بیستم بر شعرجهان است. خانوادۀ پدری او از پایگاه بلند اجتماعی – سیاسی برخوردار بود. در زنده‌گی‌نامۀ او آمده است ... بیشتر بخوانید »

“حــــــــــزب وطـــن” ؟

نصیر مهرین (پاسخ فشرده به یک دوست.) بلی، به نظر من مهم است که تفاوت های بسیار زیاد وبنیادین، میان حزب ویا جمعیت وطن به رهبری شادروان غبار با “حزب وطن” نجیب الله و “قهرمانان” کنونی شناخته شوند. آنها را با پیشینۀ فعالیت وزنده گی سیاسی اعضا و هیأت رهبری، ماهیت سیاسی با فاصلۀ بسیار جدا از هم می بینیم. ... بیشتر بخوانید »

همایون عزیزی، شاعری که دل‌تنگی می‌سراید!

پرتو نادری گاه‌گاهی برایم پیامی می‌فرستد و شعری، تا پیام‌هایش را و شعرهایش را می‌خوانم، اشک‌هایم از زیر شیشه‌های عینکم بیرون می زنند. دل‌تنگی‌عجیبی تمام هستی‌ام را فرامی‌گیرد. دو انگشتم را روی چشمانم می‌گذارم و آرام آرام فشار می‌دهم تا بدانم که نا بینایی چه مفهومی دارد! تا بدانم که جهان همایون عزیزی چه رنگی دارد! رنگ‌ها در ذهنم نا ... بیشتر بخوانید »

“جهانی شدن” نظام سرمایه داری در آستانه دیگرگونی

همایش سران کشور های عضو گروه بیست G20 در هامبورگ ضیاءالدین صدر / دکتر سید موسی صمیمی ۱۰ جون ۲۰۱۷ هفتم و هشتم جولای، روزهای پر جمع و جوش دیپلماتیک و ناآرامی های پر سر و صدای اعتراضات در هامبورگ بودند. اگر در این روز های جمعه و شنبه از یک سو همایش پرسش زای سران کشور های عضو گروه ... بیشتر بخوانید »