تازه ها :

Events 2016

Attack on Roshnayee Movement

Screen Shot 2019-07-19 at 09.12.22

  Dozens were killed and wounded in a suicide bombing by the so-called Islamic State or ISIS in Kabul. Afghan Ministry of Public Health Affairs has announced that more than 64 people were killed and at least 265 others were injured in the attack. The attack took place at the same time as protests were underway by a group called ... بیشتر بخوانید »

در حوزۀ خشونت شناسی، بخشی ازکارنامه های توپ

استاد مهرین۲

نصیرمهرین قسمت پنجــــم در زمان پادشاهی امان الله خان در زمان پادشاهی امان الله خان، مثالی از دهن توپ پراندن چند تن را داریم که قصد کودتا وسرنگونی امان الله خان را داشتند. در رأس آنها، محمد اختر فرزند ناظر محمد صفر خان بود. شخص ناظر و فرزندان او از چهره های مهم اداری، فرهنگی وسیاسی همان وقت و سالیان ... بیشتر بخوانید »

رنجهای مقدس

رهرو2

این اثر ارزشمند که خاطرات دوران زندان نویسنده است، به گوشه یی از بیداد دست نشانده گان دوران تجاوز شوروی به افغانستان پرداخته است و همانگونه که نوشتن این دردها همت می خواهد،‌ خواندن آن هم برای خوانندهٔ بادرک شکیبایی و صبوری می طلبد. مطالعه این کتاب را به نسل جوان کشور پیشنهاد می کنیم تا تجارب تلخ گذشته های ... بیشتر بخوانید »