تازه ها :

محمد شاه فرهود

مژده به علاقمندان کتاب

انتشارات شاهمامه به مثابهٔ یکی از مراکز برگ آرایی، چاپ و فروش کتابهایی به زبان های کشور در اروپا، که در چاپ بیشتر از ۲۰۰ اثر همکاری نموده است، اینک ۶۰ عنوان کتاب نشر شدهء خویش را برای فروش آماده دارد. علاقمندان میتوانند به پیامخانهٔ انتشارات شاهمامه و یا وتساپ 31641375638 + پیام بنویسند. صحبت تلفونی مطابق وعدهء تعیین شده ... بیشتر بخوانید »

کوچۀ نقد و نظریۀ ادبی- جمهوری سخن

نقد داستان از: محمدشاه فرهود رمان: نامش را خودت بگذار/ سلطان سالار عزیز پور / چاپ 2017 گذار از عشق مرقع … نقد داستان ؟ هزار و یک شب، مرگ را به تعویق می اندازد ، نا تمامی قصه را حکایت می کند. و داستان در عصر ما، حدیقه را از حدقه پنهان می کند. پیام را در پیچیدگی های ... بیشتر بخوانید »

شماری از آثار محمد شاه فرهود

جنایات حزبی جلد نخست زمستان ۱۳۸۸خ، انتشارات شاهمامه     سال تعويض صنوبر با سگِ مجنون، طرح روی جلد : نعيم فرھود نشرالکترونيک زمان : جنوری 2009 برگ آرا و ناشر: ” شاھمامه “   بوطيقای ناپيوست، طرح روی جلد : ھژبر مير تيموری زمان چاپ : بھار ١٣٩١ خورشيدی برگ آرايی: بنياد “شاھمامه”، ھالند   جنايات حزبی، جلد ٢ & ... بیشتر بخوانید »

پنج مشکل بنیادین روشنفکر افغانستان

محمد شاه فرهود 1 . تقلید 2 . استبداد رأی 3 . نیندیشیدن 4 . شرطی شدن 5 . اصطکاک روانی مدخل . روشنفکری ما محصول جهل ِخانه زاد است.جهلی که در هر نوع تفکر و روزمرگی های ما، بطریق آشکار و پنهان خود را نشان می دهد.جهلی که مانند جغد، انرژی های پاشان مان را میبلعد.روشنفکر یعنی کسی که ... بیشتر بخوانید »

بوطیقای پاشان چشمهای سیاه بهار

متن از : محمد شاه فرهود پیرامو داستان های قادر مرادی بخش سوم آفت سکوت در بالا تذکر دادم که فقدان نقد، یک آفت است. چون نقد ادبی نداریم، جای این حفره را جنگ زرگری یا سکوت پُر میکند. جنگ زرگری به دو شکل از چشمه های پارانوئیدی فوران میزند. یکی جنگ ِ میان گروهی و دیگری تجاوز به حریم ... بیشتر بخوانید »

بوطیقای پاشان چشمهای سیاه بهار

متن از : محمد شاه فرهود پیرامو داستان های قادر مرادی بخش دوم تکه تکه کردن کتاب راوی قصه گوی انزوا ،ترس ،گسستگی و تنهایی است. ورطۀ هولناکی را بین قتل، شک و آگاهی ترسیم میکند . مقتول از ماموریت ِ زیستن استعفا داده است. منزوی وگوش به زنگ ابهامات وحفره هاست. جنازه دهن باز کرده است تا راز واقعیتش نه ... بیشتر بخوانید »

بوطیقای پاشان چشمهای سیاه بهار

متن از : محمد شاه فرهود پیرامو داستان های قادر مرادی بخش نخست نقد و مقدمه شهریارا !  برای آخرین بار آیا میتوانم قبل از اینکه به فرمان شما سرم زیر تیغ برود، خواهرم دنیازاد را ببینم …  چون قصه بدین جا رسید، سپیده دمید و شهرزاد لب از قصه فروبست …  قادر مرادی راز و رمز قصه نویسی را ... بیشتر بخوانید »