تازه ها :
گزارش فرهنگی بنیاد «شاهمامه»

گزارش فرهنگی بنیاد «شاهمامه»

کنسرت استاد غلام عباس خان

۲۲ می ۲۰۱۵، لایدن

==============

روز کتاب

۳۱ اکتوبر ۲۰۱۵، هالند

==============
تجلیل از نوروز

«رودکی»، کانون فرهنگی تاجیک

۱۶ اپریل ۲۰۱۶، هالند

=============