تازه ها :

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سکهـ ها

پیرامون  وضعیت هندوها وسِکهـ های‌ هم میهن ما

استاد مهرین۲

و ضرورت دفاع از حقوق آنها نصیرمهرین بخش دوم  نگاهی گذرا به موضعگیری امیر حبیب الله خان“ضیأالملة والدین“ موضوعاتی اند که وقتی درمحورابرازنظر و موضعگیری افراد یک جامعه قرار بگیرند، در بازشناسی افکار واندیشه های این افراد بسیار کمک کننده اند. موضوعاتی مانند برخورد یک انسان با کسانی که باورهای دینی او را ندارند، ویا از قوم وقبیلۀ اونیستند، هنگامی که ... بیشتر بخوانید »