تازه ها :

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مصطلحات علمی و اداری ملی جزءِ قانون اساسی نیست !

مصطلحات علمی و اداری ملی جزءِ قانون اساسی نیست !

زکریا اصولی

زکریا اصولی قانون اساسی افغانستان بعد از تصویب لویه‌جرگۀ قانون اساسی در 14 جدی 1382 مورد دست‌بُرد قرار گرفت و حذف و ایزادِ ماهوی و شکلی، در متن تصویب‌شدۀ لویه‌جرگه وارد شده است که این تغییرات از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در سال گذشته پذیرفته شده است. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی پذیرفته ... بیشتر بخوانید »