تازه ها :

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ویبسایت فراسو

استفادۀ معقول و دوامدار از منابع آب و انرژی آبی افغانستان

روستایی

داکتر حنان روستایی المان، 92 می 9026 1 طرح مسأله : – آب آن مادۀ حیاتی و منبع انرژیست که اساس و زیربناى حیات، صنعت و ترقى را در یك كشور تشكیل مى دهد. ضرورت به آب در افغانستان روز به روز بیشتر می گردد، زیرا از یک جانب نفوس مملکت به سرعت زیاد می شود و از جانب دگر ... بیشتر بخوانید »

در حوزۀ خشونت شناسی

استاد مهرین۲

نصیرمهرین بخشی ازکارنامه های توپ قسمت اول فهرست بخشی از کارنامه های توپ معرفی توپ پراندن انسان از دهن توپ نمونه های تاریخی انگیزۀ توسل به چنین وسیلۀ اعدام منابع واین توپ جفا پیشه، پس از پیدایش اش مصیبت های آفریده و رعب وهراسی گسترده است که اثارش درچهرۀ زمین نمودار است و دربرگهای تاریخ داغدار. شهرهای اروپایی را درنوردید، ... بیشتر بخوانید »

بحث قانون اساسی افغانستان

ثنا نیکپی ۸

دکتور ثنا نیکپی. نورنتو کانادا پیشکش به فراسو بحث اول : موضوعات مورد بحث در قانون اساسی آغاز سخن: قانون اساسی به مفهوم سیاسی آن عبارت از سیستم بنیادی قوانینی است که روابط و مناسبات قدرت دولتی، مردم، نهادهای اجتماعی و سیاسی را تنظیم و نحوۀ ایجاد و اعمال قدرت دولتی اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی را انسجام حقوقی ... بیشتر بخوانید »

آثار مرحوم استاد محمد امان نادری

My beautiful picture

یادی از استاد محمد امان نادری یکی از ساینسدان های شناخته شدهٔ کشور مرحوم محمد امان نادری در سال 1314 خورشیدی در منطقهٔ بهلول ولایت غزنی پس از وفات پدر چشم به جهان گشود. در 13 سالگی که هنوز دانش آموز مکتب ابتدایی بود، مادر مهربانش را که به عنوان یگانه تکیه گاه انسانی و یگانه عضو خانواده اش بود، از دست ... بیشتر بخوانید »

آثار مؤرخ فرهیخته استاد نصیر مهرین

تاریخ و سیاست

از همین قلم        – چرا کتاب افغانستان درمسیر تاریخ توقیف شد؟ – کتاب افغانستان درمسیرتاریخ واشتباهات رشتیا – بوسه بر شمشیر خونین. (مجموعه ی چند نبشته) – در پشاور برف نمی بارد. ( چند داستان کوتاه) – قتل های سیاسی در تاریخ افغانستان معاصر – دوچهره از امیرعبدالرحمان خان – نمونه هایی از کور سازی در تاریخ ... بیشتر بخوانید »

از مقالات سمپوزيم بين المللی تجليل از پنجصد و ھفتاد و پنجمين زادروز نوايی در کابل

اسد الله شعور copy

از قلم داکتر اسد الله شعور از مقالات سمپوزيم بين المللی تجليل از پنجصد و ھفتاد و پنجمين زادروز نوايی در کابل امير عليشير نوايی که بدون ترديد يکی از بزرگترين شخصيت ھای فرھنگی و ادبی ماست، افزون بر آفرينشِ آثار پر ارزشی در ادبيات زبان ھای دری و ترکیِ اوزبيکی، اثرگذاری سازنده و چشمگيری بر روند رشد فرھنگ، ادب ... بیشتر بخوانید »

تماس

info@farasu.net Mobile: +31641375638 Facebook Page: farasu.net www.farasu.net بیشتر بخوانید »