استراتژی سیاسی مولوی اشرف‌غنی

نادر نظری

اشرف غنی با ظاهر تکنوکرات، همان طالب صاف و صچه است که از آوان به قدرت رسیدنش، فضای سیاسی را روز بروز برای ایجاد بحران‌سازی به پیش برد تا زمینه به قدرت رسیدن طالبان را مساعد سازد. بناً چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه نظامی، به پرورش طالبان لحظه‌ای کوتاهی نکرد.

در حوزه نظامی، طالبان را پیوسته نوازش کرد تا مورال نظامی شانرا با تعرض و تهاجم بر ولایت‌ها و ولسوالی‌ها، قدرتمند و استحکام ببخشد. چنانچه ولایت قندوز عمداً سه بار در اختیار طالبان قرار گرفت و پس از اینکه طالبان امکانات نظامی و لوجستیکی ولایت را مصادره کردند، قوت های نظامی دولت؛ به ساختمان ولایت مستقر شدند.

اشرف غنی عمداً به فرماندهان قرارگاه های نظامی دستور می‌داد تا در صورت حمله طالبان، نیروهای دولتی دست به دفاع نزنند.مثلاً در سال 2017، طالبان بر قرارگاه شاهین حمله کردند و در طول پنج ساعت درگیری، 310 سرباز قرارگاه را کشته و زخمی ساخت. نیروهای هوایی اشرف غنی پس از پنج ساعت در صحنه آمد.

در سال 2015 یک پسته دولتی در جلریز در 60 کیلومتری کابل که سربازان هزاره در آن مستقر بودند، در محاصره طالبان قرار گرفته و پس از دو روز محاصره، اشرف غنی از فرستادن کمک به آن پسته سرباز زد و سرانجام 22 سرباز هزاره توسط طالبان شهید شد.

در ولایت غزنی و ارزگان، اغلب ولسوالی‌ها که در مناطق پشتون نشین هستند؛ سالها در محاصره طالبان بوده و اشرف غنی اجازه داد تا طالبان ازین ولسوالی ها بعنوان قرارگاهای نظامی شان استفاده کنند.

ولسوالی‌های مناطق مرکزی بیشتر توسط خود مردم حمایت می‌گردد و دولت هیچ علاقه و تمایلی به آن ندارد. ولایت غزنی نیز چندین بار در حال محاصره و سقوط قرار گرفت تا طالبان با تهاجم بر ولایت، دست به تقویه مهارت‌های جنگی و نظامی بپردازد.هزاران مورد ازین تقویت و تجهیز طالب پروری توسط غنی بر همگان معلوم است که نیاز به ذکر آن نیست.

ولسوالی بهسود که بارها از تهاجم و غارت طالبان به ستوه آمده بودند، دست به مقاومت محلی زد و قوماندان علی‌پور توانست امنیت این ولسوالی را با کمک مردم بعهده بگیرد. دولت اشرف غنی اینک برای تقویه طالبان، دست به سرکوب نیروهای محلی می‌زند تا در پروسه تحویل دهی قدرت به طالبان، بیش‌تر خوش خدمتی کرده باشد.

در عرصه سیاسی، دولت اشرف غنی در طول دو دوره حاکمیت‌اش حتا مرگ بر طالبان سر نداده است. اشرف غنی در یکی از سخنرانی‌اش گفت که مرگ بر طالبان درست نیست، زیرا دشمنان خارجی افغانستان ازین شعار خوشحال می‌شوند!

در طول دوران حکومت کرزی و اشرف غنی، حتا یک طالب نیز محاکمه و اعدام نشده است. وقتی طالبان در جبهه‌های جنگ توسط نیروهای دولتی دستگیر می‌شود، زندان های دولتی برای طالبان مراکز چاق‌سازی طالبان است و پس از مدتی آزاد می‌گردد.چنانچه شش هزار طالب پارسال توسط حکم اشرف غنی از زندان‌ها رها شدند.

تاکتیک اشرف غنی برای حمایت از طالبان، در پوشش ظاهری مخالفت با طالبان به پیش برده می‌شود. چه در عرصه جنگ و چه در عرصه مذاکرات و صلح؛ این تاکتیک تا حالا موفق بوده است. اشرف غنی دولت را برای طالبان فرسوده و فاسد کرده است تا نیروی مقاومت علیه طالبان از درونش سر بلند نکند. اشرف غنی اعلام کرده است که قدرت را از طریق انتخابات به طالبان تحویل می‌دهد.

ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که اشرف غنی طالبان را به چالش کشانده و گویا طالبان از طریق انتخابات برنده نخواهند شد. در حالی‌که قصد اشرف غنی تحویل دهی قدرت به طالبان از طریق مجراهای قانونی است. زیرا انتخابات در افغانستان یک نمایشی بیش نیست. اشرف غنی خودش دوبار با تقلب به قدرت رسید و اینک قصد دارد قدرت را از طریق تقلب به طالبان بسپارد.

خلاصه استراتژی حامد کرزی و اشرف غنی، به قدرت رساندن مجدد طالبان است. زیرا این‌دو فکر می‌کنند که امارت اسلامی طالبان، پشتون‌ها را در قدرت بصورت مدام و ماندگار بیمه می‌کنند. در حالیکه انحصار قدرت توسط پشتون‌ها، به زیان خود پشتون‌هاست. امروز دولت‌هایی دوام و بقا پیدا می‌نماید که قدرت را در میان کلیه شهروندان شریک بسازد. تاریخ دولت‌های توتالیتر و تمامیت‌خواهی گذشته است.

تهاجم نیروهای دولتی بر بهسود، اعلام یک جنگ رسمی از جانب اشرف غنی بر مناطق مرکزی است. بناً رهبران قومی و سیاست‌مداران مناطق مختلف افغانستان، یک بار دیگر در یک آزمون مهم و سرنوشت‌ ساز قرار خواهند گرفت تا نقش و رسالت شانرا در قبال بحران جاری ادا نمایند.

You may also like...