«حصول رزق حلال عبادت ہے»

مسعود اطرافی 

(بانکنوت های پاکستان)

[] خاک بر سر قلم، که اسیرِ دستِ چَلاق من است و خاک بر سرِ میکروفون، که اسیر دهنِ نشسته‌ی یک عده در یوتیوب وفیسبوک و تیک‌تاک و انستاگرام شده است!

[] مردکِ/زنک دروغ‌گو!

مگر منبع دگری جز آیربگ«Air Bag» های آریانا سعید برای کسب درآمد و رزق و روزی نمانده است؟

[] ببین دنیا به کجا رسیده و ما کجاییم!

دور نرو همین گلبدینی، که تا دیروز از سازماندهنگان تروریزم بود شعار ضد تروریزم میدهد.

(که نمیدانم سرش به جای خورده یا جیب اش به کدام حساب بانکی مخفی سیاcia )

You may also like...