در بزرگداشت از بانوی غزل داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاد

به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت

محفلی به همت محمد عمر عدیل و سایر اعضای خانوادهٔ مرحوم بانو نکهت

گزارش ویدیویی از انتشارات شاهمامه، هالند

بخش نخست:

بخش دوم:

بخش سوم:

بخش چهارم:

بخش پنجم:

You may also like...