روز کتاب، ۸ دسمبر ۲۰۱۸، هالند

 

این صفحه هنوز تکمیل نشده است و زیر کار میباشد.

– سرآغاز

– پخش سرود میهن

– سخنرانی نصیر مهرین

– نگاه عزیز ایما بر کتاب «بی ماهی و ماه و موج» شبگیر پولادیان

– صحبت داکتر انور ترابی در مورد «کتاب» و یکی از آثار شان «طب در گسترهٔ تاریخ»

– سخنرانی نسیم رهرو در مورد کارکرد های پیکار پامیر

– پیام استاد لطیف ناظمی و دیدگاه ایشان در مورد «تعهد و رسالت در ادبیات»

– سایر پیامهای رسیده

دستگیر نایل      غفور امینی

– مراسم بریدن کیک و وقفهٔ کوتاه

– سخنان شبگیر پولادیان در مورد شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

– پیام صبور سیاسنگ در معرفی «شاهمامه»

– سخنان استاد مددی در مورد خاطرات هنری استاد آرمان

– آثار سالار عزیزپور از نگاه موسی فرکیش

– صحبت صنم عنبرین و خوانش شعر

– کارکرد ها و پژوهش های نصیر مهرین از دید پیکار پامیر

– سخنان بانو سیده حسین در مورد کتاب شان «زن در مسیر زندگی»

– حرفهای سالار عزیزپور در مورد دو اثر داستانی بانو مشعل حریر

– صحبت عادله کریمی در مورد اثری که زیر دست دارند

– سخنان سهیلا غنی در مورد کتاب «پور غنی»

– جمعبندی برنامه توسط محمد شاه فرهود

 

برای نگاهی به گزارش تحریر برنامه که توسط محمد شاه فرهود تهیه شده است، همین سطر را کلیک کنید.

===============================

– سرِآغاز: ویدیو بعدن به نشر میرسد

– پخش سرود میهن

ویدیو بعدن به نشر میرسد

– سخنرانی نصیر مهرین

ویدیو بعدن به نشر میرسد

– نگاه عزیز ایما بر کتاب «بی ماهی و ماه و موج» شبگیر پولادیان

A6b

 

جلیل شبگیر پولادیان مدرسه را در زادگاهش( رستاق ولایت تخار) به پایان رسانید و در سال ۱۳۵۶ از رشتهٔ ژورنالیزم دانشگاه کابل لیسانس گرفت. شبگیر پولادیان تا سال ۱۳۶۰ در نشریه‌های ادبی در هرات و کابل به روزنامه نگاری اشتغال داشت. سپس در اکادمی علوم افغانستان به حیث کارمند علمی کار می‌کرد. در چارچوب همین موسسه پژوهشی مسئولیت نشر مجله‌های «باستان‌شناسی افغانستان» و «تحقیقات کوشانی» را به دوش داشت. آخرین مسئولیت او در اکادمی علوم افغانستان «خراسان» نشریهٔ بخش زبان و ادبیات اکادمی بود. از شبگیر پولادیان چندین دفتر شعر به نامهای «از حماسه تا پندار»، «در اشراق پیوستن»، «در لحظه‌های غربت» و «فراز برج خاکستر» و در سالهای اخیر  بی ماهی و ماه و موج   به چاپ رسیده‌است.

A6a Ima Poladian

 

زبانِ خامۀ “شبگیر” را آوای آزادی‌ست

عزیز ایما

شبگیر پولادیان در دفتر بی‌ ماهی و ماه و موج شاعری‌ست که می‌توان گفت، اگر قصیده شعر روزگارِ ما باشد، در قلمرو شعر پارسی به سختی چند تنی را می‌توانیم‌ بیابیم که در جایگاه و در کنار او به فَخامتِ کلام چکامه‌سرایان بزرگ، قصیده‌سرایند.

پولادیان باور دارد که ماندگاری قالب‌ها به توانایی و به هنر بیان ما پیوند دارد و قصیده می‌تواند زبان نگرش نو و آزمون امروزی در داربست میراث ادبی گذشته‌گان و ادامۀ آن باشد.

می‌بینیم که کنارِهم آمدنِ گوناگونی‌ها در اَشکال قدیم و جدید، گاه زیبایی زمان ما را نیز می‌سازد. تا آن‌جا که آمیزش چندگونی و رنگارنگی، ساختارهای عمومی را هم می‌شکند و هم می‌سازد و می‌آفریند، نه حذف و ویرانگری محض. امروز در مهندسی هم با حفظِ زیبایی و نمای برون یادگارهای با عظمت گذشته‌گان، گاه فقط فضاهای درون دیوارهاست که دگرگون می‌شوند.

بی‌ ماهی و ماه و موج دو بخش دارد. بخشی که قرینه و قربت پولادیان با سخنسرایان بزرگ دیروز و امروزیان سخنپرور است. در بخش آغازین دفتر بیشتر با شعر دادخواه و معترض روبه‌رو ایم. پولادیان پیش ازین دفتر نیز تیرانداز و درفشدار پایه‌داری در دلِ پایتخت دیکتاتوری است. او آغازگر و ادامه‌دهندۀ “اضطرارنامه” است، شبنامه‌یی که نمایشنامۀ مسخِ سیمای سران “خلقی” نیز است. هموست که در بنیاد آزادی فرهنگ با یارانش و در برگ‌های مجلۀ روزن صدای ستمکش را در برابر ستمگر بلند می‌کرد.

شعر دادخواه و معترض پولادیان چون صدای مُصلِحی نیست که با لبخند به دیکتاتور و از بلندگوی او بلند شود و آنی را که به جنایت باور دارد به عنایت فرابخواند.

 صدای پولادیان، این تبعیدی وارسته، هنوز صدای غریبِ غربت‌های ماست!

***

 

– صحبت داکتر انور ترابی در مورد «کتاب» و یکی از آثار شان «طب در گسترهٔ تاریخ»

ویدیو بعدن به نشر میرسد

– سخنرانی نسیم رهرو در مورد کارکرد های پیکار پامیر

ویدیو بعدن به نشر میرسد

– صحبت استاد آرمان

ویدیو بعدن به نشر میرسد

 

– پیام و دیدگاه استاد لطیف ناظمی در مورد «تعهد و رسالت در ادبیات»

 

B1 Nazemi

فرهیخته ی ارجمند ،بانو منیژه نادری،

خبر برگزاری نمایشگاه کتاب در پایان این هفته  از سوی بنگاه نشراتی تان،مایه ی شادمانی اهالی کتاب واصحاب مطالعه گردید. در روزگاری که کتاب در قفسه ی بقالی ها می پوسد بی آن که خواننده یی یا خریداری داشته باشند.  گفتمان کتاب خوانی  را باید نقل مجاس مجالس ساخت، تا  دسته  ی هویت باختگان به خود آیند و قهر تاریخی شان را با کتاب پایان دهند .

در این برهه چاپ کتاب ، اعلان کتاب ،  حتا ذکر کتاب ،می تواند رویداد فرهنگی  سود مندی به شمارآید. بنیاد «شاهمامه  »،از آغاز تولد خویش همواره در این راه رهنوردی  بوده است کوشا، پویا و دل سوز که چاپ نامه یی برای  نوجوانان در لحظه های بحران  برخی هویت  از جوانا ن ما، از دستاورد های غنیمت این بنیاد بوده است.

من برای گردانندگان بنیاد شاهمامه وتلاش های انسانی و فرهنگی  شان، پیروزی و بهروزی آرزومی کنم و در مجال اندکی که در اختیارمن است در باب تعهد و رسالت در ادبیات که پرسش تان را می ساخت به گونه ی فشرد می پردازم.

آیا ادبیات به سوی تعهد ستیزی می تازد؟

***

– نیلوفرهایی به پیشگاه پاسدار شاهمامه

 

سس

صبور سیاسنگ

در میان میلونها دستاورد آدمیزاد – از سپیده‌دم تاریخ تا نیمروز اکنون – یادگاری ارجناکتر از “نشانه گذاشتن” که در فرجام به “واژه نگاشتن” انجامید، به چشم نمیخورد.

دوردست‌ترین نیاکان جنگل‌نشین ما پیامها شان را با درآوردن آواها و گرفتن ژستهای اندامی به همدیگر میرساندند. آسیب‌پذیری همچو پیوندها در کوتاهی زمانی شان بود؛ زیرا تنها زندگان همروزگار میتوانستند دریابند که چه می‌بینند و چه می‌شنوند؛ آنان شیوۀ نشانی نهادن برای آیندگان نداشتند. (ادامه)

و سایر پیامهای رسیده:

B9 Dastgir Nayel

دستگیر نایل

نزدیک به دو دهه میشود که من با بنیاد  انتشاراتی « شاهمامه» رابطه دارم و کتاب های خود را از ان طریق به چاپ می رسانم.

بنیاد انتشاراتی شاهمامه با چاپ و نشر اثار نویسنده گان و شاعران مقیم اروپا به مدیریت بانو منیژه نادری  در کشور شاهی هالند فعالیت دارد

  چاپ و نشر کتاب و رساله ها  و دیگرنشریه های اطلاعاتی که توسط این بنیاد صورت می گیرد، از لحاظ کیفیت ، دیزاین، و برگه آرایی و نوعیت کاغذ نسبت بدیگر انتشارات قابل ستایش است.من خود که سه عنوان کتاب خود یک مجموعه شعر و دو کتاب در زمینه عرفان  که توسط همین بنیاد دیزاین وبرگ ارایی  شده اند، از کار ایشان راضی ام تلاش ها و زحمتکشی های بانو منیژه قابل قدر است.

شکی نیست که کار نشراتی در اروپا، هزینه های کلان را می طلبد مگر این بنیاد با وصف کمبود این امکانات در کار خود و راضی نگهداشتن

مراجعین خود موفق است.پیروزی های هرچه بیشتر بنیاد و از جمله بانو منیژه ها در زمینه تعمیم و نشر فرهنگ ارزو دارم

با درود

دستگیر نایل – نوامبر 2018 – لندن م.

 

 

C1 Ghafoor Amini

      غفور امینی

***

– مراسم بریدن کیک و وقفهٔ کوتاه

ویدیوی آن بعدن نشر می شود.

– سخنان شبگیر پولادیان در مورد شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

ویدیوی آن بعدن نشر می شود.

– سخنان استاد مددی در مورد خاطرات هنری استاد آرمان

ویدیوی آن بعدن نشر می شود.

– آثار سالار عزیزپور از نگاه موسی فرکیش

 

“نامش را خودت بگذار!”
موجهای متن با پروازِ ریزومی/ در روز کتاب شهمامه

Farkesh
نوشته: موسی فرکیش
*
سالار عزیزپور با تولید های متفاوت و قابل تامل، ره و نگر بسوی افقهای تازه دارد. نوشتار و پرداخت از آن قلم به گسترش افقی ریزوموار، بسوی تکثرِ پرساقهء متن ها میرود. شعر، زبانشناسی، نقد، مطبوعات و رمان- ساقه هایی اند که در هویت مستقل اما همنشین و هم پیوند، پهنهء پرسخن کارکرد ریزومی را در تولیدهای عملی ادبی متبین میسازد. سالار عزیز پور به نظریه های جدید ادبی-فلسفی آشناست و درین بستر پرداختهای ژرفنگری دارد. برای گذری به آثارش، از یکی مولفه های نظریه های ادبی جدید – ریزوم مدد میگیرم تا از ان زاویه و چشم انداز به متن و نشانه و معنا های خفته و شناور در بطن، به آن نزدیک شوم.

(ادامه)

***

 

– صحبت بانو صنم عنبری و خوانش شعر

 

– کارکرد ها و پژوهش های نصیر مهرین از دید پیکار پامیر

***

– سخنان بانو سیده حسین در مورد کتاب شان «زن در مسیر زندگی»

ویدیوی آن بعدن نشر می شود.

***

– حرفهای سالار عزیزپور در مورد دو اثر داستانی بانو مشعل حریر

C3

***

– صحبت عادله کریمی در مورد اثری که زیر دست دارند

ویدیوی آن بعدن نشر می شود.

– سخنان سهیلا غنی در مورد کتاب «پور غنی»

ویدیوی آن بعدن نشر می شود.

– جمعبندی برنامه توسط محمد شاه فرهود

ویدیوی آن بعدن نشر می شود.

You may also like...