سنگ هم دلی دارد

در مورد چاپ نخست این اثر

مارچ ۲۰۱۶

کتاب سنگ هم دلی دارد مجدداً در ماه می ۲۰۲۱ از جانب انتشارات شاهمامه به نشر رسید. علاقمندان میتوانند برای بدست آوردن آن به ناشر به تماس شوند.

منبع،‌ ویبسایت رادیو

You may also like...