مادر‭ ‬را‭ ‬گرامی‭ ‬میداریم‭

‬و‭ ‬این‭ ‬روز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬مادران‭ ‬تهنیت‭ ‬میگوییم‭.‬

در‭ ‬آستانه‭ ‬روز خجستهٔ مادر،‭ ‬کتاب‭ ‬ارزشمند‭ ‬‮«‬ارزش‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬بیماری‭ ‬های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬سؤ‭ ‬تغذی‮»‬،‭ ‬نگارش‭ ‬بانو‭ ‬کریمه‭ ‬ولی‭ ‬نادری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مادران‭ ‬عزیز‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬آنکه‭ ‬با‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬تغذیهٔ‭ ‬کودکان‭ ‬سروکار‭ ‬دارد،‭ ‬هدیه‭ ‬می‭ ‬نماییم‭.‬

جا‭ ‬دارد‭ ‬سپاس‭ ‬ویژه‭ ‬از‭ ‬بانو‭ ‬کریمه‭ ‬ولی‭ ‬نادری‭ ‬نماییم‭ ‬که‭ ‬اندوخته‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تجارب‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اثر‭ ‬علمی‭ ‬به‭ ‬مادران‭ ‬گرد‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬دانشمند‭ ‬شهیر‭ ‬کشور‭ ‬جاودان‭ ‬یاد‭ ‬پروفیسور‭ ‬سید‭ ‬الف‭ ‬شاه‭ ‬غضنفر،‭ ‬مشاور‭ ‬سازمان‭ ‬صحی‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬مقدمه،‭ ‬مطالعهٔ‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬مادران‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬اندرکاران‭ ‬امور‭ ‬تغذیهٔ‭ ‬کودکان‭ ‬ضروری‭ ‬پنداشته‭ ‬است‭.‬

آثار‭ ‬دیگر‭ ‬کریمه‭ ‬ولی‭ ‬نادری،‭ ‬نمو‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬ذهنی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬کودک اثر ‬پژوهشی‭‬،‭ ‬‮«‬در‭ ‬مجمر‭ ‬آواره‌گی‮»‬‭ ‬گزینهٔ‭ ‬شعر‭)‬،‭ «‬افسانه‭ ‬های‭ ‬مادرکلان‭ ‬مجموعهٔ‭ ‬قصه‭ ‬های‭ ‬فلکلور‭ ‬افغانستان‭ ‬میباشند‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬کتاب‭ ‬آخر‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬انتشارات‭ ‬شاهمامه‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسیده‭ ‬اند‭.‬

بانو‭ ‬نادری‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬نیویارک‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬میبرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دریغ‭ ‬وضع‭ ‬صحی‭ ‬شان‭ ‬خوب‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬برایشان‭ ‬سلامتی‭ ‬میخواهیم‭.‬

داونلود میسر است:

سروده ها:

کتاب افسانه های مادرکلان را میتوانید از انتشارات شاهمامه سفارش دهید.

You may also like...