نکته هایی از ســید بانی

1
اینکه بعضیها از روی حسن نیت و خوش قلبی بدیگران خاطر نشان میسازند که باید از داشته های خویش شاکر باشند و از زندگی شان لذت ببرند. تا اینجای گفته های شان خوب است. ولی اشکال نیت خیر شان ازاینجا شروع میشود که اینان برای تشدید تاثیر گفته های شان معیوبین و بیچارگان را مثال میاورند و از روی نادانی با معصومیت تمام میگویند؛ بنگرید به او آدم که چشم ندارد، به آن یکی دیگر بنگرید که پا ندارد و چه و چه ندارد. و شما که سالمید راضی و شاکر باشید. اینها آدم های سالم را تشویق میکنند که احساس خوشی برایشان دست دهد. ولی قلب های انسان های معیوب را میشکنانند. و این کار درستی نیست. آن معیوبین نباید اینجا تا این سرحد تحقیر شوند و کمبود هایشان مورد مقایسه با اشخاص سالم قرار بگیرند.

2
صورت زیبای دردآلودش را لبخندی بمشکل میپوشاند. پرسیدم، چطوری عزیز دلم. گفت: خوب خوبم. میدانستم، خوب نبود. با هم نشستیم و پیک ها را پشت سر هم خالی نمودیم. زیاد مشروب مینوشید. همانطوریکه سرش را به شانه ام تکیه داده بود، گفت میخواهم موسیقی دلخواهت را بشنوم. گفتم کدام یک را؟ گفت همانی را که در سفر به کملوپس بین راه می شنیدیم. خواندن جاویدانیی استاد شیدا را میگفت.

امزوز صبح خواهرش بمن تلفن زد. می گریست. تا خواست چیزی بگوید، گفتم میدانم، از سیسیلیا میگویی. گفت آره مثل پرنده ی زود از چنگ ما پرید و رفت. نتوانستم چیزی بگویم. در عنفوان جوانی و نشاط زندگی اش بود. حالا به آهنگ دلخواهش به تنهایی گوش فرا میدهم.

گر به گل می نگرم روی تو را میبینم
ور به سنبل گذرم موی تو را میبینم
نگهت شام و نسیم سحر سرسر صبح
به هوای تو قسم بوی تو را میبینم 

3
اگر میبینید، می شنوید و یا میخوانید که فلان داکتر و یا دانشمند علم تغذیه در مصاحبه ی و یا در گزارشی بلبل سرایی میکند که خوردن گندم، شیر و یا فلان ماده سرطان زاست، فورن انگشت تانرا روی دگمه ی توقف فشار دهید. این شارلاتانها بدو دلیل دست بدین کار میزنند. اول برای اینکه،حتی بطرق منفی و ضررآلود هم که شده مشهور شوند. دوم اینکه بیشتر اینها توسط شرکت های بزرگ تهیه و توزیع مواد غذایی استخدام میشوند تا نبض عرضه و تقاضا را در بازار کنترل کنند. بطور مثال: اگر مقدار زردچوبه در گدام ها انباشته شد و باد کرد، و تقاضا برای خرید آن کم شد، این دانشمندان کاذب فورن اعلان می دارند که زردچوبه برای فلان و فلان موضوع مفید است. مردم هم بدنبال خرید زردچوبه صف میبندند. اما وقتیکه تقاضا برای خرید زردچوبه زیاد شد و عرضه کم، دانشمند قلابی دیگری فورن اعلان میدارد که خوردن زردچوبه این نواقص را دارد. بدین ترتیب اینها اجیران شرکت های تجارتی اند که راست و دروغ چیز های مینویسند و میگویند، که بازار را در خدمت تجار و تولیدکنندگان ذیدخل کنترل کنند. چند سال پیش نویسنده ی کتابی نوشت که خوردن گندم سرطان زاست. یهو مواد مختلف خوراکیی تحت نام گلوتین فری به بازار عرضه شدند. حالا هم خانم داکتری بلبل سرایی میکند که نوشیدن شیر سرطان زاست. آدم های ناقلا و قلابی. هزاران سال است است که مردم توسط گندم و شیر تغذیه میشوند، و کسی درینباره دچار مریضی نشده!

باید این گزارشها را از مراجع مختلف بخوانید و خیلی دقت کنید.

^^^

You may also like...