پشتو لغت دریاب

داونلود فرهنگ لغت پشتو

مؤلفین: صاحبزاده حبیب الرحمن قلندر مؤمند (نویسندهٔ کتاب «پته خزانه فی المیزان» – نقد پته خزانه)  و فرید صحرایی

Screenshot 2020-12-07 at 11.46.57

 

 

اثر دیگری از قلندر مومند به زبان پشتو و هم ترجمهٔ فارسی:

«پته خزانه فی المیزان»  تحلیل علمی و نقد زبانشناسانه ییست که توسط مرحوم قلندر مومند شاعر و ادبیات شناس زبان پشتو در پشاور در سالیان خلق پته خزانه به نگارش آمد و در ۱۹۸۸ به شکل کتابی به چاپ رسید.

با وجود تلاشهای چندین ساله حاکمیتهای پیشین برای منع، تحریم، سانسور و حتا خریداری و حریق جمعی کلیه نسخه های این کتاب در افغانستان و شهرهای بزرگ پاکستان، باز هم نسخۀ متن اصلی این اثر بیمانند به خوانندگان و اهل پژوهش تقدیم میشود.

داونلود:

 

Screenshot 2020-09-30 at 21.55.17

ترجمه به زبان فارسی:

Screen Shot 2019-06-09 at 01.52.40

You may also like...