چرا؟

سیداحمد بانی

روش عملکرد دولت افغانستان از زمان کرزی تا حالا در قبال طالبان به روش آن جوان بدمعاشی شباهت دارد، که در کمرش تفنگچه ی را برای دفاع از خویش حمل میکرد. روزی مرد متجاوزی به قصد تجاوز جنسی به این جوان حمله کرد و جوان چیزی نگفت. پیرهنش را در آورد و جوان عکس‌العملی نشان نداد. تنبانش را کشید، بازهم جوان ممانعتی نکرد. و بالاخره به او تجاوز کرد، ولی جوان همچنان آرام بود. بالاخره مرد از او پرسید، پس این تفنگچه را برای چه حمل میکنی؟ جوان جواب داد، برای روز مبادا! حالا دولت هم از روز اول تا حالا هی خودش را در اختیار طالبان قرار میدهد، و اخیرن ولسوالیها را بدون مقاومت رها کرده و در اختیار شان میگذارد. و بیشرمانه اسمش را هم گذاشته عقب‌نشینی تاکتیکی! جوانان ارتش بدون کدام کمکی و برنامه ی در جنگها علیه طالبان جانهای شیرین شانرا از دست می‌دهند. برای این دولت روز مبادا چه وقت است؟ فردا که طالبان شهر ها و پایتخت را گرفتند، این خائنین وطنفروش را مردم از کجا پیدا کنند که بپرسند، آهای خائنین بوطن، چرا مملکت را دربست بدشمن تحویل دادید؟ چرا از اول گذاشتید که اینها نفس بکشند؟ چرا اینها را برادران ناراضی خواندید؟ چرا زندانیان شانرا که به بهای خون هزاران سرباز وطن دستگیر شده بودند، از زندان ها رها ساختید؟ چرا؟ چرا؟ و صد ها چرا های دیگر.

You may also like...