دیابت شکری و سیر آن در مریضان توبرکلوز ریوی

دیابت شکری

 

اثر داکتر کریم عطایی

چاپ نخست: زمستان ۱۳۸۸ خورشیدی، هالند

ناشر: بنیاد «شاهمامه»

 

کریم عطاییزیستنامهٔ عبدالکریم عطایی

متولد ولسوالی اناردره ولایت فراه
تعلیمات ابتدایی و متوسطه ولسوالی اناردره ولایت فراه
تعلیمات ثا نوی لیسه ابن سینا کابل
تحصیلات عالی
پوهنتون دوستی – مسکو
تحصیلات اکادمییک و تخصصی :
عضو کدر علمی انستیتوت طب کابل
دیپارتمنت داخله وزیر اکبر خان
پوهنتون دوستی – مسکو با اخذ دیپلوم محقق و دوکتورا در امراض داخله
پوهنتون اوترخت – با اخذ دیپلوم
پوهنتون لیدن – تخصص در امراض سالمندان
فوق تخصص – امستردام Paliatieve care

You may also like...