‭    ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬دموکراسی‭*‬

نصیرمهرین

‭ “‬این‭ ‬دموکراسی‭”‬،‭ ‬نتیجۀ‭ ‬یک‭ ‬انتقام

Screenshot 2020-11-03 at 17.09.13

‭ ‬رویداد‭ ‬یازدۀ‭ ‬سپتمبر‭ ‬2001‭ ‬در‭ ‬امریکا،‭ ‬تصمیم‭ ‬انتقام‭ ‬طلبی‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬حکومت‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستورکار‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬زیرا‭ ‬چند‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مخالفان‭ ‬امریکا‭ ‬مدتها‭ ‬تدارک‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قاطعیت‭ ‬و‭ ‬موفقیت‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬هدف‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬حمله‭ ‬نمودند‭. ‬امریکایی‭ ‬ها‭ ‬گفتند‭ ‬سرنخ‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اسامه‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬است‭. 

‭ ‬افکار‭ ‬و‭ ‬دستان‭ ‬اسامه‭ ‬درافغانستان،‭ ‬یا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬می‭ ‬برد،‭ ‬سالها‭ ‬درخت‭ ‬خونبار‭ ‬تروریسم‭ ‬را‭ ‬نشانده‭ ‬وآبیاری‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬افغانستانی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬تروریست‭ ‬ها‭ ‬منطقۀ‭ ‬امن‭ ‬بود،‭ ‬برای‭ ‬باشنده‭ ‬گان‭ ‬اصلی‭ ‬اش‭ ‬نا‭ ‬امن‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬تن‭ ‬سوزی‭ ‬و‭ ‬روان‭ ‬آزاری‭. ‬جایی‭ ‬که‭ ‬نام‭ ‬لانۀ‭ ‬تروریست‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬نیزگرفته‭ ‬بود‭.‬

رویداد‭ ‬یازدۀ‭ ‬سپتمبر‭ ‬یا‭ ‬آن‭ ‬عمل‭ ‬تروریستی،‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬جوانب‭ ‬نکوهش‭ ‬انگیزش،‭ ‬بینی‭ ‬قصر‭ ‬سفید،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬بوش‭ ‬پسر،‭ “‬سیا‭” ‬و‭ “‬ف‭. ‬ب‭. ‬آی‭” ‬را‭ ‬بریده‭ ‬بود‭. ‬ازینرو‭ ‬گرداننده‭ ‬گان‭ ‬چرخ‭ ‬امور،‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬طلب‭ ‬جبران‭! ‬وانتقام‭ ‬بر‭ ‬آمدند‭. ‬چنان‭ ‬حکومت‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬مشهوری‭ ‬مانند‭ “‬سی‭.‬آی‭. ‬ای‭” ‬و‭ “‬ف‭.‬بی‭.‬آی‭” ‬که‭ ‬نتوانسته‭ ‬بودند،‭ ‬جلو‭ ‬کارکرد‭ ‬رویداد‭ ‬را‭ ‬بگیرند،‭ ‬اسامه‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬را‭ ‬نشانه‭ ‬گرفته‭ ‬واز‭ “‬امارت‭ ‬اسلامی‭ ‬طالبان‭” ‬خواستند‭ ‬که‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬راتوقیف‭ ‬وبه‭ ‬دست‭ ‬امریکایی‭ ‬ها‭ ‬بسپارد‭. ‬اما‭ ‬پذیرفتن‭ ‬چنان‭ ‬درخواست‭ ‬آسان‭ ‬نبود‭. ‬زیرا‭ ‬بن‭ ‬لادن،‭ ‬شبکۀ‭ ‬القاعدۀ‭ ‬تحت‭ ‬رهبری‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬امکانات‭ ‬پولی‭ ‬و‭ ‬داشتن‭ ‬جهادی‭ ‬های‭ ‬بسیار‭ ‬از‭ ‬اعراب‭ ‬در‭ ‬تارو‭ ‬پود‭ ‬طالبان‭ ‬نفوذ‭ ‬یافته‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬بسا‭ ‬از‭ ‬روابط‭ ‬طالبان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شبکه‭ ‬های‭ ‬مافیایی‭ ‬منطقه‭ ‬وپاکستان‭ ‬تأمین‭ ‬می‭ ‬نمودند‭. ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ترکیب‭ ‬نفوذ‭ ‬بر‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬شبکه‭ ‬های‭ ‬رهبری‭ ‬آن،‭ ‬نفوذ‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬امنیت‭ ‬آن‭ ‬کشور‭(“‬آی‭. ‬اس‭ .‬آی‭”) ‬چنان‭ ‬گره‭ ‬خورده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬حکومت‭ ‬پاکستان‭ ‬نیز‭ ‬نمی‭ ‬توانست‭ ‬بر‭ ‬طالبان‭ ‬فشار‭ ‬بیاورد‭ ‬که‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬را‭ ‬تحویل‭ ‬امریکا‭ ‬کند‭.‬

‭ ‬بهره‭ ‬گیری‭ ‬های‭ ‬پاکستان‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬نفوذ‭ ‬بر‭ ‬القاعده‭ ‬و‭ ‬طالبان،‭ ‬بافت‭ ‬منافع‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬بار‭ ‬آورده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بحران‭ ‬زا‭ ‬و‭ ‬بن‭ ‬بست‭ ‬آفرین‭ ‬بود‭. ‬خـُلق‭ ‬تنگی‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬حوصله‭ ‬گی‭ ‬قصر‭ ‬سفید‭ ‬نیز‭ ‬مجالی‭ ‬برای‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬طالبان‭ ‬نگذاشت‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬سراغ‭ ‬کنند‭. ‬دیدیم‭ ‬که‭ ‬سرانجام‭ ‬امریکا‭ ‬با‭ ‬گوشزد‭ ‬به‭ ‬ملل‭ ‬متحد،‭ ‬دادن‭ ‬رهنمودهای‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬همیاری‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬ناتو‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬ازسایر‭ ‬متحدین،‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬لشکر‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬صفحۀ‭ ‬جدیدی‭ ‬در‭ ‬تبارز‭ ‬رویدادها‭  ‬و‭ ‬سمت‭ ‬و‭ ‬سو‭ ‬یافتن‭ ‬اوضاع‭ ‬افغانستان‭ ‬گشایش‭ ‬یافت‭. ‬

تمام‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬پاکستان،‭ ‬آی‭. ‬اس‭. ‬آی،‭ ‬تنظیم‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬جمعیت‭ ‬های‭ ‬دوستدار‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬القاعده،‭ ‬نظامیان‭ ‬و‭ ‬سیاستمداران‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه،‭ ‬با‭ ‬دل‭ ‬اندوهبار‭ ‬و‭ ‬پرکینه،‭ ‬عقب‭ ‬نشستند،‭ ‬اما‭ ‬برای‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬و‭ ‬رهبران‭ ‬طالبان‭ ‬از‭ ‬هیچ‭ ‬نوع‭ ‬کمکی‭ ‬دریغ‭ ‬نورزیدند‭. ‬چنانچه‭ ‬پسانتر‭ ‬اشکارشد،‭ ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬پاکستان،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬پیش‭ ‬گرفتن،‭ ‬سیاست،‭ ‬یک‭ ‬گام‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬ناگزیری‭ ‬به‭ ‬عقب،‭ ‬ولی‭ ‬دو‭ ‬گام‭ ‬به‭ ‬پیش‭ ‬بود‭.‬

   

اما‭ ‬امریکا‭ ‬سررشته‭ ‬دار‭ ‬امور‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬افغانستان،‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬ارکان‭ ‬های‭ ‬مرتبط‭ ‬آنرا‭ ‬آماده‭ ‬می‭ ‬نمود‭. ‬زیرا‭ ‬مدتها‭ ‬بود‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬حکومت‭ ‬های‭ ‬‮«‬جبهۀ‭ ‬متحد‮»‬‭ ‬وطالبان‭ ‬تقسیم‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬وبا‭ ‬وجود‭ ‬حضور‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬کشور،‭ ‬آن‭ ‬براندازی‭ ‬امریکایی‭ ‬مستلزم‭ ‬ایجاد‭ ‬دولت‭ ‬نیز‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پهلوی‭ ‬چنان‭ ‬براندازی،‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬شامل‭ ‬حال‭ ‬ملامحمد‭ ‬عمر‭ ‬آخوندزاده‭ ‬می‭ ‬شد،‭ ‬بلکه‭ ‬امیر‭ ‬جمعیت‭ ‬اسلامی‭ ‬افغانستان‭ ‬برهان‭ ‬الدین‭ ‬ربانی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬حکومت‭ ‬اسلامی‭ ‬افغانستان‭ ‬یاد‭ ‬می‭ ‬شد،‭ ‬از‭ ‬چنان‭ ‬القاب‭ ‬و‭ ‬ادعا‭ ‬ها‭ ‬منصرف‭ ‬نمود‭. ‬اما‭ ‬ویژه‭ ‬گی‭ ‬رفتار‭ ‬امریکا‭ ‬با‭ ‬جمعیت‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬نامداران‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬اش‭ ‬چنان‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬خلا‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬دست‭ ‬چین‭ ‬نمودن‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬شدن‭ ‬وبهره‭ ‬مندی‭ ‬از‭ ‬کادرهای‭ ‬جدید،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مقداری‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬آورده‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬شان‭ ‬کاسته‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ذخیره‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرند‭. ‬روندی‭ ‬که‭ ‬تاکتیک‭ ‬های‭ ‬جالب‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬وبهره‭ ‬گیری‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬نهایی‭ ‬فروپاشی‭ ‬جمعیت‭ ‬یا‭ ‬نهادی‭ ‬که‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬فروپاشی‭ ‬و‭ ‬شاریده‭ ‬گی‭ ‬را‭ ‬همواره‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬داشت،‭ ‬مطالبه‭ ‬نمود‭. ‬ازینرو‭ ‬بسا‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬که‭ ‬سالها‭ ‬جنگ‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬دیده‭ ‬بودند،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬تصمیم‭ ‬امریکا،‭ ‬با‭ ‬سرنگونی‭ ‬طالبان‭ ‬دلخوشی‭ ‬نموده،‭ ‬آمادۀ‭ ‬خدمت‭ ‬روز‭ ‬شدند‭. ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬سیل‭ ‬دالر‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬آنها‭ ‬سرازیر‭ ‬شد،‭ ‬چشم‭ ‬بسته‭ ‬گی‭ ‬را،‭ ‬این‭ ‬دلبسته‭ ‬گی‭ ‬مادی‭ ‬به‭ ‬سویی‭ ‬کشانید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬دریافت‭ ‬مفاسد‭ ‬شناسی‭ ‬افغانستان،‭ ‬جای‭ ‬دلچسپی‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬میباشد‭.‬

اما‭ ‬در‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬طالبان‭- ‬پاکستان،‭ ‬نگریسته‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬و‭ ‬بیرون‭ ‬جامعه،‭ ‬با‭ ‬بهره‭ ‬مندی‭ ‬از‭ ‬داشتن‭ ‬پایۀ‭ ‬قومی،‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬‮«‬لابی‮»‬‭ (   ) ‬های‭ ‬آنها،‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬آنکه‭ ‬ریش‭ ‬نگذاشته‭ ‬ونماز‭ ‬نخوانده‭ ‬اند،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬دل‭ ‬ناراضی‭ ‬از‭ ‬راندن‭ ‬طالبان،‭ ‬ازهیچگونه‭ ‬خدمتی‭ ‬برای‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬‮«‬این‭ ‬دموکراسی‮»‬دریغ‭ ‬نکرده‭ ‬اند‭. ‬

گروه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬گرا‭ ‬شهرت‭ ‬یافته‭ ‬بودند،‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬انتباهی‭ ‬که‭ ‬ازمواجه‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬بی‭ ‬مهری‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬هنگام‭ ‬جنگهای‭ ‬داخلی‭- ‬تنظیمی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردند،‭ ‬زمینه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬قدرت‭ ‬مناسب‭ ‬یافتند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬گروه‭ ‬وهابی‭ ‬گرای‭ ‬ع‭.‬ر‭.‬ر‭. ‬سیاف‭ ‬و‭ ‬دیگران‭ ‬نشستند‭. ‬

اگر‭ ‬هنگام‭ ‬چنان‭ ‬دولت‭ ‬سازی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬کردن‭ ‬امارت‭ ‬طالبان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬قدرت،‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬بسا‭ ‬از‭ ‬مردم،‭ ‬بازگشت‭ ‬محمد‭ ‬ظاهرشاه‭ ‬مخلوع‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬آمد،‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬جمعی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬گروه‭ ‬روم‭ ‬شهرت‭ ‬داشتند،‭ ‬حتا‭ ‬وظیفۀ‭ ‬حکومت‭ ‬مؤقت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ستار‭ ‬سیرت‭ ‬سپرده‭ ‬بود،‭ ‬مهندسان‭ ‬اصلی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬زلمی‭ ‬خلیلزاد،‭ ‬ماهرانه‭ ‬شاه‭ ‬پیشین‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بخشیدن‭ ‬لقب‭ ‬بابای‭ ‬ملت‭ ‬به‭ ‬اسارت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬جناب‭ ‬حامد‭ ‬کرزی‭ ‬یا‭ ‬فردی‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬آوردند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬تعدادی‭ ‬انگشت‭ ‬حیرت‭ ‬در‭ ‬دهان‭ ‬نهادند،‭ ‬ولی‭ ‬برای‭ ‬جمعی‭ ‬رموز‭ ‬فهم‭ ‬و‭ ‬آگاه‭ ‬از‭ ‬کارکرد‭ ‬نیرومند‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬آگاه‭ ‬از‭ ‬پیشینه‭ ‬وسایرابعاد‭ ‬علایق‭ ‬کرزی،‭ ‬تعجبی‭ ‬دست‭ ‬نداد‭.‬

‭ ‬با‭ ‬انتصاب‭ ‬وفرستادن‭ ‬جناب‭ ‬حامد‭ ‬کرزی‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬افغانستان،‭ ‬در‭ ‬بن‭ ‬جمهوری‭ ‬فدرال‭ ‬آلمان،‭ ‬با‭ ‬تأئید‭ ‬آن‭ ‬انتصاب،‭ ‬درغیاب‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬رئیس‭ ‬دولت‭ ‬مؤقت‭ ‬انتخاب‭ ‬شد‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬این‭ ‬برداشت‭ ‬که‭ ‬‮«‬لویه‭ ‬جرگه‮»‬‭ ‬ها‭ ‬صحه‭ ‬گذار‭ ‬لزوم‭ ‬دید‭ ‬دارندۀ‭ ‬قدرت‭ ‬بوده‭ ‬اند،‭ ‬انتصاب‭ ‬و»انتخاب‮»‬‭ ‬او‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬جرگه‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬بلند‭ ‬نمودن‭ ‬دستها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وظیفه‭ ‬تأئید‭ ‬شد‭.‬

چنین‭ ‬تهدابی‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬منزلگه‭ ‬یی‭ ‬فراهم‭ ‬آمد‭ ‬که‭  ‬می‭ ‬خواهیم‭ ‬چهره‭ ‬وکارکردهایش‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬ببینیم‭.‬

در‭ ‬آغاز‭ ‬گفتیم‭ ‬ایالات‭ ‬متحدۀ‭ ‬امریکا‭ ‬با‭ ‬تصمیم‭ ‬فرستادن‭ ‬نیرو‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬انتقام‭ ‬جویی‭ ‬کرد‭. ‬

با‭ ‬آن‭ ‬تهاجم‭ ‬و‭ ‬سرنگونی،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬وقت‭ ‬بوش،‭ ‬سعی‭ ‬نمود‭ ‬ضربات‭ ‬روحی‭ ‬وسیاسی‭ ‬یازدۀ‭ ‬سپتمبر‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬نماید‭. ‬حتا‭ ‬از‭ ‬جبران‭ ‬شکست‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬ویتنام‭ ‬با‭ ‬قرینه‭ ‬سازی‭ ‬ابلهانه‭ ‬سخن‭ ‬گفت‭.‬

مطلع‭ ‬استیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حوزۀ‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریسم،‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬امریکا‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬هم‭ ‬پیمان‭ ‬ودوست،‭ ‬تدابیر‭ ‬شدید‭ ‬امنیتی‭ ‬روی‭ ‬دست‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬افغانستان،‭ ‬موقع‭ ‬دهی‭ ‬دگرباره‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬تروریسم،‭ ‬واقعیتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گذشت‭ ‬زمان‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬گواهی‭ ‬میدهد‭. ‬متأسفانه‭ ‬افغانستان‭ ‬همچنان‭ ‬لانۀ‭ ‬تروریست‭ ‬ها‭ ‬بماند‭ ‬که‭ ‬بزرگترین‭ ‬عامل‭ ‬تداوم‭ ‬بدبختی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جبین‭ ‬دارد‭. ‬

ازینرو‭ ‬تأمل‭ ‬بر»این‭ ‬دموکراسی‮»‬،‭ ‬الزام‭ ‬بازنمودن‭ ‬ویژه‭ ‬گی‭ ‬تروریست‭ ‬پروری‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬نتیجۀ‭ ‬آن‭ ‬انتقام‭ ‬بود،‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬میکشید‭.  ‬نتیجه‭ ‬یی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬نگریسته‭ ‬ایم،‭ ‬از‭ ‬کارکردهای‭ ‬چنان‭ ‬اهداف‭ ‬بیرونی‭ ‬و‭ ‬همیاری‭ ‬عناصر‭ ‬بومی‭ ‬زیر‭ ‬نام‭ ‬‮«‬دیموکراسی‮»‬‭ ‬سخن‭ ‬دارد‭.‬

با‭ ‬‮«‬این‭ ‬دموکراسی‮»‬،‭ ‬استعمارتوانسته‭ ‬است،‭ ‬دست‭ ‬بالاترخویش‭ ‬را‭ ‬تضمین‭ ‬کند‭. ‬حضوراش‭ ‬را‭ ‬تحمیل‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬پرورده‭ ‬گان‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬صحنه‭ ‬بیاورد‭. ‬طالبان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬القاعده‭ ‬بیرون‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬انتقام‭ ‬موفقانه‭ ‬اش‭ ‬راضی‭ ‬شود‭. ‬شرارت‭ ‬پیشه‭ ‬گی‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬آزارجان‭ ‬ومال‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬نظاره‭ ‬کند‭. ‬زیرا‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬پرورده‭ ‬گان‭ ‬نماز‭ ‬نا‭ ‬خوان‭ ‬شان‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طالبان‭ ‬نکتایی‭ ‬دار‭ ‬مشهور‭ ‬شده‭ ‬اند،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬زرگرفته‭ ‬گان‭ ‬زورمند‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مافیا‭ ‬خوی‭ ‬نیز‭ ‬چنین‭ ‬خواسته‭ ‬اند‭. ‬

                              ‬ادامه‭ ‬دارد

‭* ‬سلسله‭ ‬نوشته‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬کتاب‭ ‬انتشار‭ ‬نیافتۀ‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬دموکراسی‭ ‬انتشار‭ ‬می‭ ‬یابد‭.‬

                         

You may also like...