ساختمان های ریاضی

 

انتشارات «شاهمامه» سومین جلد سلسلهٔ «ریاضیات معاصر» را آمادهٔ نشر ساخت:
========
شناسنامه
ریاضیات معاصر
جلد سوم
ساختمان های ریاضی
مؤلفان:
محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات،‌موسسهٔ عالی تربیه معلم روشان
ایتیان ژیل، دفتر پیداکوژی فرانسه در کابل
سرطان 1357 خورشیدی
نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه
www.shahmama.com
جولای 2016، هالند

 

 

SakhtomanHaiRizzi

You may also like...