تازه ها :

بایگانی نویسنده: Manizha Naderi

پیرامون فراسو

– «فراسو» ویبسایت مستقل و غیر وابسته است، دربرگیرندهٔ مطالب متنوع به منظور روشنگری و آرشیف سازی؛ – «فراسو» با اصول آزادی به ویژہ آزادی بیان، دموکراسی و برابری، عدالت اجتماعی و خرد ورزی همباور است و برای تأمین آن تلاش می ورزد؛ – «فراسو» زمینه ییست قلمبدستان داخل و خارج کشور را برای انتشار عقاید روشنگرانه در مسیر رسیدن ... بیشتر بخوانید »