تازه ها :

آرشیف زمانی

بوطیقای پاشان چشمهای سیاه بهار

متن از : محمد شاه فرهود پیرامو داستان های قادر مرادی بخش نخست نقد و مقدمه شهریارا !  برای آخرین بار آیا میتوانم قبل از اینکه به فرمان شما سرم زیر تیغ برود، خواهرم دنیازاد را ببینم …  چون قصه بدین جا رسید، سپیده دمید و شهرزاد لب از قصه فروبست …  قادر مرادی راز و رمز قصه نویسی را ... بیشتر بخوانید »

چگونگی راندن «راست افراطی مهاجر ستیز» – در گستره ای افق گمشده ای «چپ» –

نخست نوشته های دکتر سید موسی صمیمی بزبان دری/فارسی دکتر سید موسی صمیمی: گفتمان بحران افغانستان -نگاهی بر “رکود نسبی تاریخی” و چالش های معاصر- ناشر: د ملالی مطبعه، قندهار تابستان سال ۲۰۱۴ ۴۵۹ صفحه بزبان المانی 1.Said Musa Samimy: Hintergründe der sowjetischen Invasion in Afghanistan, Studienverlag D. N. Brockmeyer, 1983, S. 155 پس منظر تجاوز شوروی در افغانستان 2.Said Musa ... بیشتر بخوانید »

ای حوا آدم مجو!

به خاطرهٔ خونین فرخندهٔ خونین تن و خواهران سنگسار شده اش شبگیر پولادیان ای حوا آدم مجو! سنگسارت کرده اند از طعنه بارت کرده اند طعمهٔ گرگ بیابان های هارت کرده اند کیستی کبک قفس زندانی راهِ هوس آهوی وحشی من هر دم شکارت کرده اند زیر باران های سنگی در بیایان های جنگ در خیابان ستم بر چوبه دارت ... بیشتر بخوانید »

جنبش روشنایی؛ چالش ها و فرصت ها از قلم حمزه واعظی

تجربه ی “جنبش تبسم”، آغازین تجربه ی یک خیزش پرحجم مدنی در کشور بود که به فرجام موثری نایل نگردید. مهمترین دلایل و عوامل این ناکامی را می توان در چند عنصر اساسی خلاصه نمود:  ـ  نداشتن یک رهبری منجسم، ـ  فقدان مانفیست نظری و چند دستگی های درونی ـ  وجود مخالفان درشتگو و درشت نام که با جدیت و ... بیشتر بخوانید »

پیرامون فراسو

– «فراسو» ویبسایت مستقل و غیر وابسته است، دربرگیرندهٔ مطالب متنوع به منظور روشنگری و آرشیف سازی؛ – «فراسو» با اصول آزادی به ویژہ آزادی بیان، دموکراسی و برابری، عدالت اجتماعی و خرد ورزی همباور است و برای تأمین آن تلاش می ورزد؛ – «فراسو» زمینه ییست قلمبدستان داخل و خارج کشور را برای انتشار عقاید روشنگرانه در مسیر رسیدن ... بیشتر بخوانید »