دسته: عفیف باختری

  • ای دیر به دست آمده بس زود برفتی

    ای دیر به دست آمده بس زود برفتی

    دست اندرکاران تارنمای فراسو درگذشت نابهنگام شاعر و نویسندهٔ فرهیخته عفیف باختری را به خانواده و وابستگان ایشان، جامعهٔ فرهنگی و مردم افغانستان تسلیت میگویند. *** عزیز الله ایما در رفتنی که بیش از همه رفتن‌ها غافلگیرشدم و گریستم.  همین دوروز پیش برایش نوشتم «در برابرِ عظمتِ انزوا و آزاده‌گیِ نوشتنِ عفیف هرجایزه‌یی کوچک است.» […]

  • پشت تنهایی

    پشت تنهایی

    شعری از عفیف باختری ============ پشت تنهایی من کیست که پنهان شده است؟ دلم از سایهء خود نیز گریزان شده است تازه از آمدن سال دو روزی نشده که سفر کرده پرستو و زمستان شده است باد، خوابیده ولی راوی بر بادی هاست برگ زردی که رها روی خیابان شده است پاره پاره دل توفان […]