دسته: صادق عصیان

  • سه سروده از سه شاعر

    سه سروده از سه شاعر

    صادق عصیان این‌جا خلافِ باورِ تان گمرهان زشت راهِ جهنم است نه دروازه‌ی بهشت بازیگرانِ بارزِ دنیا شدند «مات» با «چال‌»های پیهمِ خود در هوای «کشت» این خِطّه را دبیرِ ازل نام می‌نهاد گورِ شما و میهنِ آزاده‌گان نوشت تاریخ بار بار به خاطر سپرده است عصیانِ خشمِ مردم و طغیانِ سنگ و خشت هرگز […]

  • دنیای ما

    دنیای ما

    دنيا دُکان عرضهً ابزار وحشت است عالم دچار وهم و گرفتار وحشت است تن پاره هاي باور شرقي عشق نيز ديريست – آه – طعمهً کفتار وحشت است فکر عبور کوچه آشوب باطل است وقتي که رو بروي تو ديوار وحشت است ديگر چه اعتماد به دستان دوستي ست وقتي در آستين شما مار وحشت […]