دسته: نمایشنامه و سینما

 • سلام سنگی سینماگر روزگاران

  سلام سنگی سینماگر روزگاران

  چهارمین تصویری را که بر دیوار خانهٔ مجازی‌ام می‌آویزم، از شخصیت با ارج، سلام سنگی سینماگر روزگاران است، تا برگ سلامی از من برایش باشد.سینما این هفتمین هنر جهان جذابیت شگفتی‌انگیزی دارد و سینما در میهن ما معاصر است و امروزی.از نخستین کسانی‌که از دریچهٔ سینما در سرزمین ما چهره گشودند، یکی از برجسته‌ترین‌ها شخصیتی […]

 • سخنی از آن‌سوی خط سکوت

  سخنی از آن‌سوی خط سکوت

  عزیزالله ایما  هنر و زنده‌گی چنان با هستی آمیخته‌است که می‌توان گفت، زنده‌گی هنر است و هنر زنده‌گی. در پیوند و جدالِ آفرینش و آفریدگار است که آسمان زمینی می‌شود و زمین آسمانی. لایتناهی تجسمی در تنی می‌شود و تنی تجسمی در لایتناهی. از نخستین پیکره‌های خدایان، تا پیدایشِ نشانه‌ها و نقشِ خدا در کتیبه […]

 • حج مبارک هو!

  حج مبارک هو!

  نویسنده: رزاق مأمون بازیگران: حاجی احسان الله: پدرخانواده مطیع الله: فرزند بزرگ فیض الله: فرزند دومی کاکا سلامت شاه: برادر زن حاجی احسان الله بی بی صدری: زن اول حاجی زینت بیگم: زن دوم حاجی نادره: زن برادر حاجی ضیاء گل: خشوی دختر نادره سالمه: دختر حاجی وکیل کوچه و جماعت مردم صحنۀ اول طیاره […]

 • پردهءشانزدهم

  پردهءشانزدهم

  نمایشنامهء تاریخی در پانزده پرده نوشتهء: رزاق مامون نخست یادداشتی از عزیزالله ایما می‌گویند نخستین نمایشنامه ها 4000 سال پیش از میلا د در مصر به روی پرده آمدند که دریغا از آنها اثری به جای نمانده است. از همان آغاز نخستین نمایشنامه‌های یونانیان می‌بینیم که اشیل با امیدهای بی پایانی به آیندهٔ بشریت، اندوخته‌ها […]