دسته: واصف باختری

 • استاد واصف باختر

  استاد واصف باختر

  داکتر خالده فروغ پس از این، گاه‌گاهی بر دیوار خانهٔ مجازی‌‌ام تصویرهایی از شخصیت‌هایی را خواهم آویخت که رابطهٔ روحی و عاطفی و معنوی با آن‌ها داشته‌ام. دنیا گذرگاهی‌ست و زنده‌گی زودگذر، و من این حسم را می‌نویسم. تصویر نخست را که بر دیوار خانه‌ام می‌آویزم، تصویر سیمای ماندگار، استاد واصف باختری است.استاد واصف باختری […]

 • دو غزل از استاد سخن واصف باختری

  دو غزل از استاد سخن واصف باختری

  از اين صحيفه… مگو بسيج شبيخونيان به کام شب است يگانه نام درين روزگار نام شب است به زير سقف سيه خفته پاسدار، ولي درفش روشن اشراقيان به بام شب است بخوان صحيفة فرداي آفتابي را حلول حادثه خواناترين پیام شب است گمان مبر که هياهوي موج ميشنوي به روي عرشة فردا صداي گام شب […]

 • دو غزل از استاد واصف باختری

  دو غزل از استاد واصف باختری

  چنان مباد! مباد بشکند ای رودها غرور شما که اين صحيفه شد آغاز با سطور شما شبان تيرة لب تشنه گان باديه را شکوه صبح دمان می دهد حضور شما هزار دشت شقايق، هزار چشمه نوش بشارتیست ز آينده های دور شما چه شادمانه به کابوس مرگ می خنديد دو روی سکه هستیست سوگ و سور شما […]