دسته: باستان شناسی

 • کان، هدیه یی به دانش پژوهان کشور

  کان، هدیه یی به دانش پژوهان کشور

  «کان» کتابیست که اندیشمند گرامی میر محمد ناصر به دسترس تارنمای فراسو قرار داده است تا پیشکش دوستداران مطالعه به ویژه دانش آموزان کشور گردد. بی گمان شناخت علمی معادن و آگاهی های لازم زمین شناسی برای مردم کشوری چون افغانستان باید جزئی از آموزش های ضروری و پاره یی از نصاب تعلیمی باشد و […]

 • افغانستان سالهای ۱۹۲۸-۱۹۲۹ از دیدگاه و لِنز کمرهٔ یک مهندس هالندی

  افغانستان سالهای ۱۹۲۸-۱۹۲۹ از دیدگاه و لِنز کمرهٔ یک مهندس هالندی

  مؤلف: خلیل وداد زمان نشر: فبروری ۲۰۱۵ با ابراز سپاس از آقای خلیل وداد که این مجموعه را برای نشر در تارنمای فراسو پیشنهاد کردند.

 • ما، اسطوره و واقعیت

  ما، اسطوره و واقعیت

  «فراسو» زمینه یی ست برای نشر دیدگاه ها و پژوهش های اندیشمندان از زوایای مختلف و میزبان بحث های شما؛ به این بهانه تحقیقی از این قلم را پیشکش میداریم. صدیق رهپو طرزی  بخش نخست زایش و فرو ریزی فرهنگ ها آن گونه که می دانیم عامل های جغرافیایی، از آن میان رود خانه ها، نقش […]