تازه ها :

کتایون آیدا

زبان مذکر

کتایون آیدا مسألهٔ زبان و پیرنگ تکاملی آن، از بنیادی‌ترین و مهم‌ترین مسایل برای تحلیل و تجزیه‌ی وضعیت زنان سرزمین ما به‌شمار می‌آید که متأسفانه روشنفکران و روشنگران جامعه‌ی ما، به‌گونه‌ی ژرف و بنیادین بدان نپرداخته اند. زبان و نحوه‌ی کاربُرد آن در همه جوامع و به‌ویژه در جوامع دارای فرهنگ و رفتار مردسالار، می‌تواند از مهم‌ترین و کاراترین ابزار ... بیشتر بخوانید »

زنان و بهره کشی سرمایه داری

کتایون آیدا زن و هویت زنانه در همه جوامع و در جوامع مردسالار به ویژه، به صورت مسالهٔ گفتگوبرانگیز ابراز وجود کرده است. بسیاری از فرهنگ ها و جوامع بشری دیروز و امروز،تبلور حس آزادی خواهی، مبارزه جویی، استقلالیت،تفکر منطقی،هوش و ذکاوت را در زنان سرکوب و تخریب می کنند و بدین ترتیب اجازه ی هرگونه فعالیت را خارج حیطه ی خانه و ... بیشتر بخوانید »

ازدواج و تبعیض 

نوشته ی کتایون آیدا خشونت در محیط خصوصی (خانواده) از زیانبارترین و خطرناک‌ ترین گونه‌ های خشونت است که عواقب و نتایج آن عبارت از عدم تعادل روحی و روانی و سلامت جسم و عقل و … زنان می‌ باشد. برایند زخم‌ آفرینِ خشونت خانوادگی نه تنها سلامت زنان را تهدید می‌ کند، بل که جامعه را نیز، از بسیاری ... بیشتر بخوانید »