دسته: ساینس

 • منظومه ها و ساختمان های ریاضی

  منظومه ها و ساختمان های ریاضی

    انتشار یافت: شناسنامه به سلسلهٔ ریاضیات معاصر جلد سوم مطابق مفردات پروگرام صنوف چهاردهٔ موسسات عالی تربیهٔ معلم مؤلفان پوهنمل محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات اکادمی تربیهٔ معلم و ایتیان ژیل، دیپارتمنت پیداکوژی لیسهٔ عالی استقلال از نشرات اکادمی تربیهٔ معلم 1976 مسیحی برابر به قوس 1355 خورشیدی، کابل نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه www.shahmama.com […]

 • به سلسلهٔ ریاضیات معاصر، هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی

  به سلسلهٔ ریاضیات معاصر، هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی

  جلد اول، بخش دوم نگارش پوهنمل محمد امان نادری تریست ایتالیا Trieste, Italy اکتوبر 1974 مسیحی میزان 1353 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه www.shahmama.com  جولای 2016، هالند

 • به سلسلهٔ ریاضیات معاصر، هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی

  به سلسلهٔ ریاضیات معاصر، هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی

    دیدگاه ناشر پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست جز فرد حق که مرگ وی آغاز دفتر است استاد نادری ریاضیات را «مادر علوم» میخواند، پرداخت و برخورد او با این علم نیز ژرفای تفکرش را در این ادعا ثابت می کند. شاید این توضیح برای یک دانشمند علوم اجتماعی بی مفهوم جلوه کند […]

 • ریاضیات معاصر

  ریاضیات معاصر

  جلد اول ستها و استعمال آنها مؤلفان: ایتیان ژیل، دفتر پیداکوژی، لیسهٔ استقلال محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات،‌موسسهٔ عالی تربیه معلم روشان قوس 1354 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه  

 • ساختمان های ریاضی

  ساختمان های ریاضی

    انتشارات «شاهمامه» سومین جلد سلسلهٔ «ریاضیات معاصر» را آمادهٔ نشر ساخت: ======== شناسنامه ریاضیات معاصر جلد سوم ساختمان های ریاضی مؤلفان: محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات،‌موسسهٔ عالی تربیه معلم روشان ایتیان ژیل، دفتر پیداکوژی فرانسه در کابل سرطان 1357 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه www.shahmama.com جولای 2016، هالند    

 • روابط و تطبیقات

  روابط و تطبیقات

  انتشارات شاهمامه این سلسلهٔ ریاضیات معاصر را به دسترس شما قرار میدهد: جلد دوم روابط و تطبیقات مؤلفان: ایتیان ژیل، دفتر پیداکوژی، لیسهٔ استقلال محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات،‌موسسهٔ عالی تربیه معلم روشان قوس 1356 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه جون 2016، هالند

 • خود آموز ستها و استعمال آنها

  خود آموز ستها و استعمال آنها

  انتشارات شاهمامه  سلسلهٔ ریاضیات معاصر را به دسترس شما قرار میدهد: خود آموز ستها و استعمال انها تألیف پوهنمل محمد امان نادری دستنویس: استاد نادری دیپارتمنت ریاضیات اکادمی تربیهٔ معلم از نشرات لیسهٔ عالی استقلال قوس 1355 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه ================= یادداشت انتشارات شاهمامه به سلسلهٔ نشر آثار فراموش شدهٔ استاد محمدامان نادری، […]

 • آموزش نظری و علمی آتوکد (AutoCAD 2009)

  آموزش نظری و علمی آتوکد (AutoCAD 2009)

  انجنیر د.احمدشیرزاد تحصیلات ابتداییه و متوسطه رادرشهر باستانی بُست، تحصیلات ثانوی را در لیسه غازی کابل به پایان رسانیده  وفارغ التحصیل سال 1351 از لیسه عالی پغمان میباشد وسپس بمدت یکسال در وزارت فوایدعامه کار کرده است. درسال 1353 وارد دانشکده پولیتخنیک دانشگاه کابل شد ودر سال 1357 از رشته ساختمانی به درجه ممتازفارغ گردید. […]

 • آثار مرحوم استاد محمد امان نادری

  آثار مرحوم استاد محمد امان نادری

  یادی از استاد محمد امان نادری یکی از ساینسدان های شناخته شدهٔ کشور مرحوم محمد امان نادری در سال 1314 خورشیدی در منطقهٔ بهلول ولایت غزنی پس از وفات پدر چشم به جهان گشود. در 13 سالگی که هنوز دانش آموز مکتب ابتدایی بود، مادر مهربانش را که به عنوان یگانه تکیه گاه انسانی و یگانه عضو […]