دسته: سمیع حامد

  • سروده یی از سمیع حامد

    سروده یی از سمیع حامد

    از سرک می‌دود به سوی دگر … یک سبد تخمِ مرغ بر سرَکش پیشِ روی مغازه می‌لرزد سیب و ساجق به دستِ خواهرَکش هوشِ خود را بگیر! در این‌جا – بچه جان!- کس به فکرِ کودک نیست گفته بود از کنارِ دروازه با صدای گرفته مادرَکش خوب فکرت به خواهرت باشد … در و دیوار […]

  • نگاهی بر شنبهٔ خونین

    نگاهی بر شنبهٔ خونین

    ۲ اسد ۱۳۹۵، کابل در تجمع معترضان «جنبش روشنایی» در کابل، بیش از ۱۰۰ تن کشته و بیشتر از ۲۰۰ نفر زخم برداشته اند. آمار کشته شده گان به گواهی اشتراک کننده گان مراسم تدفین یادداشت شده است. قرار اطلاع نخست، حمله به این تظاهرکنندگان توسط ۳ مهاجم انتحاری انجام شده که فرد اول توانسته بمب همراه […]