دسته: هنر

 • “سرگذشت ما چنین است”

  “سرگذشت ما چنین است”

  نقاشان آواره ۱۴ سیدمحمد آصف فخری بانومرضیه فخری و جناب آصف فخری سید محمد آصف فخری، از سالهای دهۀ هشتاد به اینسو در شهر هامبورگ زنده گی میکند. تبسمی همیشه گی که او را همراهی کرده است، گویی بر درد های دوری از وطن وغربت هجرت او پرده میکشد. وقتی سرگذشت خود را یادآوری میکند و از […]

 • موســیقی هــرات: برگ‌هایی از تیراژه

  موســیقی هــرات: برگ‌هایی از تیراژه

  کابل، ثور ۱۳۵۵/ می 1976Lloyd Clifton Miller برگردان: سیاسنگبه نام خداوند بخشاینده و مهربان  دانشمندان و دوستان گرامی! خیلی سپاس‌گزارم که در گرامی‌داشت هزارمین سالگرد پیر هرات میان دانشمندان و بزرگان انصاری‌شناس در بارۀ موسیقی هرات سخن می‌گویم. گذشتگان تصور می‌کردند که حرکت ستاره‌ها و هر عمل و عکس‌العمل دیگر در عوالم جاودان با آهنگ بستگی دارد. به بیان آنان، […]

 • نقاشان آواره

  نقاشان آواره

  نصیر مهرین ۴ – ناجیه محمودی-طبیبی ادامه ۵- بانو فتانه بکتاش عارفی در این قسمت به معرفی یک تن از عزیزان حوزۀ نقاشی می پردازیم که مبتکر است و روزگار دیده. سخن صریح دارد و درد هایش را از ناهنجاری ها با وضاحت درمیان می گذارد ادامه

 • زیستنامهٔ داکتر صادق فطرت ناشناس

  زیستنامهٔ داکتر صادق فطرت ناشناس

  رویکردها «ناشناس ناشناس نیست»، «من بیگناهم،‌تو بدگمانی»، «نوای ناشناس» و تماس مستقیم با داکتر ناشناس از قلم منیژہ نادری، مسؤول انتشارات شاهمامه ۲۴ اگست ۲۰۲۰،‌ هالند در هشتم دلو ۱۳۱۳ خورشیدی/ ۲۸ جنوری ۱۹۳۵ مسیحی در دودمان روحانی «حبیبی» در قندهار، فرزندی چشم به جهان گشود که او را «صادق» نام گذاشتند. شجرهٔ او به […]

 • ابر مردی بر سکوی هنر و فرهنگ

  ابر مردی بر سکوی هنر و فرهنگ

  زندگینامهٔ دکتور عنایت الله شهرانی  

 • بزرگداشت از داکتر فطرت ناشناس

  بزرگداشت از داکتر فطرت ناشناس

  به بهانهٔ هشتاد و پنجمین سالگرد زادروز با تدبیر انتشارات شاهمامه ۲۸ جنوری ۲۰۲۰ پیوست صفحه: