دسته: عبدالمنان دهزاد

 • آیا حکمتیار مهرۀ بازی قرار می‌گیرد؟

  آیا حکمتیار مهرۀ بازی قرار می‌گیرد؟

  عبدالمنان دهزاد از چندی بدین‌سو فضای رسانه‌ها و محافل سیاسی افغانستان بر محور پیوستن آقای گلبدالدین حکمتیار به حکومت افغانستان می‌چرخد. آقای حکمتیار از سال 1371 تاکنون در برابر مردم افغانستان می‌رزمید. به‌ویژه پس از فروپاشی رژیم طالبان گروهی متعلق به حزب اسلامی شاخۀ حکمتیار در برابر نیروهای امنیتی افغانستان جنگیده است. پیروان این حزب […]

 • حکومت وحدت ملی در گرداب مشروعیت سیاسی

  حکومت وحدت ملی در گرداب مشروعیت سیاسی

  عبدالمنان دهزاد از توافق‌نامۀ سیاسی میان تیم«اصلاحات و تحول و تداوم» دوسال سپری گردید؛ توافق‌نامه‌یی که برایند آن حکومت وحدت ملی بود. این حکومت در همان آوانِ تولدش به انتقادهای شدید مردم روبرو شد. شماری از شخصیت‌های سیاسی کشور حکومت توافقی را که به نام«وحدت ملی» به خورد مردم داده شده بود، به باد انتقاد […]

 • نفوذ افراط‌گرایی در صفوف پولیس

  نفوذ افراط‌گرایی در صفوف پولیس

  عبدالمنان دهزاد اگر جهان مدرن را با پذیرش تنوع و ارزش‌هایی چون «تسامح، تساهل و مدارا» تعریف کنیم،  افراط‌گرایی‌ به دلیل ستیز با این ارزش‌ها، آفتِ جهانی مدرن به شمار می‌رود؛ آفتی که در دلِ جهان مدرن تولد شد، رشد کرد و به بالنده‌گی رسید. این بدین معنا نیست که افراط‌گرایی در جهان ماقبل مدرن […]

 • چیتسی بنیادگرایی

  چیتسی بنیادگرایی

  عبدالمنان دهزاد/بخش دوم بنیادگرایی ریشه در واژهٔ لاتینی (fundamentum)  دارد که به‌معنای شالوده و اساس است. واژهٔ بنیادگرایی یک واژهٔ بحث‌برانگیز در ادبیات سیاسی جهان به‌شمار می‌رود.  از نگاه عدهٔ زیادی این واژه به‌معنای «سرکوب وعدم تساهل بوده و دشمن ارزش‌های لیبرالیستی و آزادی‌های شخصی تلقی شده است» و شماری از نظریه‌پردازان حوزۀ سیاست، بنیادگرایی […]

 • از بنیادگرایی تا تروریسم

  از بنیادگرایی تا تروریسم

  عبدالمنان دهزاد بخش نخست  اگر ردِ پای پدیدهٔ بنیادگرایی را در جهان از منظرِ تندروی و دیگرستیزی‌اش دنبال کنیم، پی می‌بریم که ‌ریشۀ این پدیده به گذشته‌های بسیار دور بر می‌گردد، ولی آن‌چه که بنیادگرایی قدیم را با بنیادگرایی جدید از هم جدا می‌کند، فکر نیست؛ بل روشِ  به‌کارگیری ابزارهایی است که آن فکر را […]

 • غصب جای‌داد دانش‌گاه و بی‌تفاوتی حکومت

  غصب جای‌داد دانش‌گاه و بی‌تفاوتی حکومت

  عبدالمنان دهزاد سه دهه جنگ در افغانستان زمینۀ غصب و چپاول زمین و ملکیت‌های دولتی را بیش‌تر از هر زمان دیگری برای تعدادی از سیاست‌گران استفاده‌جو و قانون‌ستیز مساعد ساخت. در این مدت افراد زورمند با استفاده از قدرتی که داشتند، ملکیت‌های دولتی را به زور غصب کردند. گفته می‌شود که بیش از دو میلیون […]