دسته: زهرا تارشی

 • سادیسم در مردان

  سادیسم در مردان

  زهرا تارشی «سادیسم یا دیگرآزاری نوعی اختلال رفتاری است که به صورت تمایل فرد برای آزار و اذیت جسمی، روانی و جنسی دیگران به موجب کسب لذت و رسیدن به آرامش، تبارز می‌نماید.» سادیسم در تقابل با مازوخیسم یعنی «خودآزاری» قرار دارد. بر اساس یافته‌های روان‌شناسان سادیسم بیش‌تر در مردان و مازوخیسم در زنان شکل […]

 • ژست روشن‌فكری

  ژست روشن‌فكری

  زهرا تارشی   واژه «روشن‌فکر» در زبان فارسی معادل واژۀ intellectual در زبان فرانسه و واژۀ Enlightenment در زبان انگلیسی می‌باشد. معنی لغوی آن یعنی «شخصی که فکر و اندیشۀ روشن دارد». اما معنای مفهومی این واژه در جوامع مختلف و حتا در دوره‌های زمانی مختلف، متفاوت بوده است . مفهوم روشن‌فکر به معنای امروزی […]

 • اشتغال زنان و چالش‌های آن

  اشتغال زنان و چالش‌های آن

  زهرا تارشی از خواب بیدار می‌شود. به ساعت نگاه می‌کند. هنوز سه دقیقه به پنج باقی مانده است. او همیشه بامداد قبل از همه بیدار می‌شود و شب بعد از همه به خواب می‌رود. دست و روی خود را میشوید و بدون سر و صدا وسایل صبحانه را آماده می‌كند تا همسر و فرزندانش از […]