تازه ها :

زهرا تارشی

سادیسم در مردان

زهرا تارشی «سادیسم یا دیگرآزاری نوعی اختلال رفتاری است که به صورت تمایل فرد برای آزار و اذیت جسمی، روانی و جنسی دیگران به موجب کسب لذت و رسیدن به آرامش، تبارز می‌نماید.» سادیسم در تقابل با مازوخیسم یعنی «خودآزاری» قرار دارد. بر اساس یافته‌های روان‌شناسان سادیسم بیش‌تر در مردان و مازوخیسم در زنان شکل می‌گیرد. اصطلاح سادیسم در قرن ... بیشتر بخوانید »

ژست روشن‌فكری

زهرا تارشی   واژه «روشن‌فکر» در زبان فارسی معادل واژۀ intellectual در زبان فرانسه و واژۀ Enlightenment در زبان انگلیسی می‌باشد. معنی لغوی آن یعنی «شخصی که فکر و اندیشۀ روشن دارد». اما معنای مفهومی این واژه در جوامع مختلف و حتا در دوره‌های زمانی مختلف، متفاوت بوده است . مفهوم روشن‌فکر به معنای امروزی اش به ماجرای محاکمۀ آلفرد ... بیشتر بخوانید »

اشتغال زنان و چالش‌های آن

زهرا تارشی از خواب بیدار می‌شود. به ساعت نگاه می‌کند. هنوز سه دقیقه به پنج باقی مانده است. او همیشه بامداد قبل از همه بیدار می‌شود و شب بعد از همه به خواب می‌رود. دست و روی خود را میشوید و بدون سر و صدا وسایل صبحانه را آماده می‌كند تا همسر و فرزندانش از خواب بیدار نشوند .سفرۀ صبحانه ... بیشتر بخوانید »