دسته: August 2016

 • Attack on Roshnayee Movement

  Attack on Roshnayee Movement

    Dozens were killed and wounded in a suicide bombing by the so-called Islamic State or ISIS in Kabul. Afghan Ministry of Public Health Affairs has announced that more than 64 people were killed and at least 265 others were injured in the attack. The attack took place at the same time as protests were […]

 • گفت و شنید مجیب مهرداد با پرتو نادری

  گفت و شنید مجیب مهرداد با پرتو نادری

  شعر مقاومت ردایی نیست که بتوان آن را بر اندام هر شاعری آویخت! پرسش: شعر مقاومت چیست و این شعر در برابر چه چیزی باید پایداری کند؟ پاسخ: نمی دانم چرا هرگاهی كه سخن از شعر مقاومت به میان می آید این سرودۀ حنظلۀ بادغیسی در ذهن من بیدار می شود. مهتری گربه كام شیر دراست […]

 • پنهانگاه

  پنهانگاه

    انه فرانک یادواره های دوشیزهٔ جوانمرگ برگردان از هالندی به فارسی دری: خلیل وداد

 • چرا هم‌جنس‌خواهی در جهانِ اسلام به ناهنجاری تبدیل شد؟

  چرا هم‌جنس‌خواهی در جهانِ اسلام به ناهنجاری تبدیل شد؟

  نویسنده: اوفری ایلای برگردانِ فرمهر امیردوست اندیش‌مند مصری سدۀ نوزدهم، رفاعه رافع طهطاوی در سفری به پاریس چندین سال در این شهر ساکن بود. بعد از سفر مقالاتی در بابِ زنده‌گی فرانسوی‌ها و هم‌چنین کل اروپایی‌ها نوشته است. طهطاوی که از اندیش‌مندان مهم جهان اسلام است، ضمن گزارش میهن‌پرستی فرانسوی‌ها و عادت‌های غذایی و فعالیت‌های […]

 • نامه داکتر حمیرا قادری در پیوند با مرگ لطیفه دختر کوچک مهاجر افغانستان به وزیرِ بهداشت ایران 

  نامه داکتر حمیرا قادری در پیوند با مرگ لطیفه دختر کوچک مهاجر افغانستان به وزیرِ بهداشت ایران 

  لطیفه هنوز تبارش به عروسک‌هایش می‌رسید … جناب آقای دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی! در درازنای تاریخ دو هزار و پانصد سالۀتان، مدام بر اعراب تاخته‌اید و «سوسمار»خورشان خوانده‌اید و شیر شترخور… و نوستالژی امپراتوری کوروش کبیر و امپراتوری ساسانی‌تان را بی‌دریغ واگویه کرده‌اید و با حملۀ مغول برای ایرانی که مرزهایش را آرش کمانگیر […]

 • آن‌چه در بارۀ «حزب‌التحریر» نمی‌دانید!

  آن‌چه در بارۀ «حزب‌التحریر» نمی‌دانید!

  میلاد فروَش داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ دولت وحدت ملی به تاریخ دوم قوسِ سال 1394 در نشست شورای وزیران گفت که حزب‌التحریر به صورت آشکارا مردم را به فعالیت های تروریستی تشویق می‌کند. آقای عبدالله هم‌چنان گفت که در حقیقت این حزب شاخۀ غیرنظامی احزاب تروریستی است که مردم را به فعالیت‌های هراس‌افکنانه تشویق […]

 • پرس و شنید با شریف سعیدی

  پرس و شنید با شریف سعیدی

  محمد شریف سعیدی سرودگر هنجارآفرینی است که در سرایش غزل‌های فراموش‌ناشدنی و آفرینش منظومه‌های لبریز از درد و اعتراض و سه‌گانی‌های آب‌دار و نمکین، جای‌گاهی قابل تحسین دارد. سعیدی متون موزون و منثور ادب پارسی را سخت‌کوشانه و مسؤولانه خوانده است و با پیشنۀ شعر فارسی آشنایی فراگیر دارد؛ شعر و ادب زمانه و شاعران […]

 • نفوذ افراط‌گرایی در صفوف پولیس

  نفوذ افراط‌گرایی در صفوف پولیس

  عبدالمنان دهزاد اگر جهان مدرن را با پذیرش تنوع و ارزش‌هایی چون «تسامح، تساهل و مدارا» تعریف کنیم،  افراط‌گرایی‌ به دلیل ستیز با این ارزش‌ها، آفتِ جهانی مدرن به شمار می‌رود؛ آفتی که در دلِ جهان مدرن تولد شد، رشد کرد و به بالنده‌گی رسید. این بدین معنا نیست که افراط‌گرایی در جهان ماقبل مدرن […]

 • پروفیسور عبدالاحمد جاوید، دانشمند خودآگاه و پاسدار پیشتاز فرهنگ

  پروفیسور عبدالاحمد جاوید، دانشمند خودآگاه و پاسدار پیشتاز فرهنگ

  دكتور شمس الحق آریانفر سخن از عبدالاحمد جاوید است. فرزانه یی كه همه مدارج علم را پیمود و عناوین و القاب برین، آموزش اكادمیك را از آن خود كرد. آری سخن از پروفیسور، اكادمیسن،‌ پوهاند، دكتور عبدالاحمد جاوید است. دانشمند آگاه و اندیشمند خودآگاه كه پاسداری فرهنگ دیرین و شكوه و عظمت پار و پیرارین […]

 • معلم: سلیم جان، با «مکتب» جمله بساز. سلیم: فاروق وردک حدود ده سال وزیر معارف افغانستان بود. معلم: من گفتم با «مکتب» جمله بساز. جمله تو اصلا مکتب نداشت. سلیم: نخیر استاد، جمله من حدود یک هزار مکتب داشت که شما متوجه نشدید. معلم: چه گفتی؟ من متوجه نشدم؟ تو فکر کردی من احمقم؟ برو […]