دسته: رودابه رها

  • شهرداری‌های غرق در فساد

    شهرداری‌های غرق در فساد

    رودابه رها مردم افغانستان علاوه بر مشکلاتی که روزانه جنگ در زنده‌گی‌شان پدید می‌آورد، با گرفتاری‌ها و چالش‌های فراوانِ دیگری نیز روبه‌رو هستند.  شهرهای افغانستان با گذشتِ نزدیک به یک و نیم دهه از سقوط طالبان و به‌میان آمدنِ حکومت نو، هنوز نامنظم، بدریخت و فاقد ارایۀ هرگونه خدماتِ شهری برای شهروندان‌اند. زباله‌ها و کثافاتِ […]