دسته: ادهم کاوه

  • سرنگون شدن هواپیمایی را دوست دارم که تنها سرنشینش باشم!

    سرنگون شدن هواپیمایی را دوست دارم که تنها سرنشینش باشم!

    پرس و شنید میلاد فروَش با ادهم کاوه اکثرن دغدغه‌های شاعران جوان کشور برای سرودن شعر چه چیزها هستند؟ ما وقتی شاعران جوان می‌گوییم به صورت خودکار این موضوع را در ذهن‌مان می‌رساند که ما در رابطه به افراد و اشخاصی قرار است صحبت کنیم که تازه وارد فضای جدی‌تر از زنده‌گی و شعر شده‌اند. […]