دسته: ترجمه آثار

 • موسیقی از دیدگاه علم

  موسیقی از دیدگاه علم

  حاجی محمد رزمی با آنکه دراوضاع کنونی پرازآشوب کشورکه مردم ازگرسنگی جان میدهند، صحبت ازموسیقی نا مناسب مینماید، اما بیجا نخواهد بوداهمیت این نعمت بزرگ الهی را ازدیدگاه علم کم وبیش بدانیم واین صحبت کوتاه صدای اعتراضی باشد برعلیه تنگ نظری آنانیکه به علم عقیده ندارند وموسیقی راحرام میدانند. ازقدیم الایام گفته اند که موسیقی […]

 • ترجمهء «پته خزانه» به انگلیسی

  ترجمهء «پته خزانه» به انگلیسی

  به کوشش خوشحال حبیبی

 • پنهانگاه

  پنهانگاه

    انه فرانک یادواره های دوشیزهٔ جوانمرگ برگردان از هالندی به فارسی دری: خلیل وداد