تازه ها :

آثار حکیمی

سه سروده از سه شاعر

صادق عصیان این‌جا خلافِ باورِ تان گمرهان زشت راهِ جهنم است نه دروازه‌ی بهشت بازیگرانِ بارزِ دنیا شدند «مات» با «چال‌»های پیهمِ خود در هوای «کشت» این خِطّه را دبیرِ ازل نام می‌نهاد گورِ شما و میهنِ آزاده‌گان نوشت تاریخ بار بار به خاطر سپرده است عصیانِ خشمِ مردم و طغیانِ سنگ و خشت هرگز زباله‌دانیِ دنیا نمی‌شود این خاکِ ... بیشتر بخوانید »