دسته: October 2016

 • پنج اثر از عزیز آرینفر

  پنج اثر از عزیز آرینفر

  تاریخسازی ها، افسانه پردازی ها، یاوه سرایی ها و ژاژخایی ها در باره «نیاکان کبیر» و پیشینه چندهزارساله تاریخی کشورهای تورکی زبان درآسیای میانه و قفقاز  ریشه های ناکامی و به بن بست رسیدن پروژه های ملت سازی و دولت سازی در افغانستان افغانستان در نقشه های جغرافیایی دولت و اپوزیسیون در افغانستان – ویژگی […]

 • شماری از آثار محمد شاه فرهود

  شماری از آثار محمد شاه فرهود

  جنایات حزبی جلد نخست زمستان ۱۳۸۸خ، انتشارات شاهمامه     سال تعويض صنوبر با سگِ مجنون، طرح روی جلد : نعيم فرھود نشرالکترونيک زمان : جنوری 2009 برگ آرا و ناشر: ” شاھمامه “   بوطيقای ناپيوست، طرح روی جلد : ھژبر مير تيموری زمان چاپ : بھار ١٣٩١ خورشيدی برگ آرايی: بنياد “شاھمامه”، ھالند   […]

 • فرخنده و خشون ت تاریخی

  فرخنده و خشون ت تاریخی

  محمد شاه فرهود        

 • پنج مشکل بنیادین روشنفکر افغانستان

  پنج مشکل بنیادین روشنفکر افغانستان

  محمد شاه فرهود 1 . تقلید 2 . استبداد رأی 3 . نیندیشیدن 4 . شرطی شدن 5 . اصطکاک روانی مدخل . روشنفکری ما محصول جهل ِخانه زاد است.جهلی که در هر نوع تفکر و روزمرگی های ما، بطریق آشکار و پنهان خود را نشان می دهد.جهلی که مانند جغد، انرژی های پاشان مان […]

 • حکمتیار را بر میگردانند

  حکمتیار را بر میگردانند

  نصیرمهرین این نبشته، پس از چند سال دوباره نشر می شود 24 فبروری 2012 دمی با تاریخ* یکی از نمایش های هفتۀ پیشین درکابل (سال 2012؟)، که زیرنام ” همایش صلح ” معرفی اش کردند، آرزومندی های بود برای یافتن صلح  با طالبان و حکمتیار که مورد تأیید همایش قرار گرفت  . حکمتیار چراغ سبز نشان داد […]

 • بازتاب اجتماع از چشم انداز هنر

  بازتاب اجتماع از چشم انداز هنر

  یعقوب یسنا  (خوانش مقایسی از شعر مجیب مهرداد و زینت نور) در شعرهای مجیب مهرداد نگاه اجتماعی همیشه وجود داشته (قابل مشاهده است) که این نگاه در سه مجموعهٔ شعری نخستش بیشتر قهرمان گرا است؛ از این رو، رویکرد اجتماعی اش در شعر، منجی گرایانه است. می خواهد قهرمانی از راه برسد و مشکل اجتماع […]

 • ترانه شوم

  ترانه شوم

  از مجیب مهرداد بیل دهقان خونین است وقتی از میان گندمزار نورس بلندش می کند سوزن زنان خونین است و نان کمیاب روی سفره ها خونین است دست مردان خونین است زیرا در این سرزمین برای دشمن هرکسی راه فرار بسته است و بطن مادر در این جا باشکوه ترین نقطه پایان است و تنها […]

 • قلب آسیا

  قلب آسیا

  از زینت نور گاهی زندگی مثل یکدست پوشاک ژنده از خاک بلند می‌شود تا تنت کند کلاهی که خودش را سرت می‌گذارد کتی که جیبی ندارد رفو کنی شلواری که هی پایین می‌افتد و همیشه کمر رسوایی اش شل ست با پاچه‌های کشال پاچه‌هایی که هراندازه‌ای ست به‌جز اندازه تو و کفش‌هایی با دهان باز […]

 • محمد كريم نزيهی (جلوه)

  محمد كريم نزيهی (جلوه)

  مرد خرد و سیاست كه در میهنش غریب زیست دكتور شمس الحق آریانفر تاكی از جور وستم شكوه و فریاد كنید سعی برهم زدن منشأ بیداد كنید این بار سخن از مردیست كه میر غلام محمد غبار فرجام كتاب بزرگش “افغانستان در مسیر تاریخ” را با غزل پرشور او با مطلع بالا، آذین بسته است تا […]

 • محمودی پروردهٔ فقر ومدافع تهیدستان

  محمودی پروردهٔ فقر ومدافع تهیدستان

  دکتر شمس الحق آریانفر ازعبدالرحمن محمودی می گوئیم:‌ بزرگ برادر خانوادهٔ محمودی، كه حزب «خلق» را در روزگار دموكراسی شاه محمود خان ایجاد كرد وموسس نشریه «ندای خلق» است؛ نه عبدالرحیم محمودی كه بعدازسال‌ها همكاری با برادر بزرگ وتحمل زندان وشكنجه ها، دردهه دموكراسی حركت مائوتیستی «حزب دموكراتیك نوین» را تاسیس نمود وجریده «شعله جاوید» […]