دسته: March 2017

 • جلال نورانی، دیگر طنز نمی نویسد!

  جلال نورانی، دیگر طنز نمی نویسد!

  پرتو نادری چه دردناک است که ناگهان نگاههایت روی سطرهای می‌دوند و در پایان در می یابی که دوستی خاموش شده و بعد قطره قطره لغزش داغ اشک‌هایی را روی گونه‌هایت احساس می‌کنی. امروز دوشنبه بیست و هفتم مارچ 2017 برابر باهفتم حمل 1396 خورشیدی نگاه‌های من همین‌گونه روی سطرهای خبر خاموشی طنز نویس، نمایش‌نامه […]

 • دونالد ترمپ در بند تضاد ساختاری

  دونالد ترمپ در بند تضاد ساختاری

  ضیاءالدین صدر / دکتر سید موسی صمیمی ۲۰ مارچ سال ۲۰۱۷ همایش وزرای مالی کشور های عضو گروه بیست همایش وزیران امور مالی کشور های عضو گروه بیست– G20 – در شهر بادن بادن جمهوری فدرال المان – بتاریخ ۱۷ام و ۱۸ام مارچ – از اهمیت ویژه سیاسی–اقتصادی برخوردار می باشد. در نشست های این […]

 • چهارشنبه سوری و پیشینۀ آن در افغانستان

  چهارشنبه سوری و پیشینۀ آن در افغانستان

  داکتر اسدالله شعور نوروز که باستانی‌ترین جشن مردم افغانستان و منطقۀ جغرافیایی ماست و توسط شاه سلسلۀ پیشدادی کشور، یما یا جمشید در بلخ باستان بنیاد نهاده شده است، امروز شامل یک سلسله رسوم و رواج‌های گوناگون گردیده است که افزونبر تجلیل نخستین روز سال که نوروز خوانده می‌شود، مراسم پیشواز آن در چهل روز […]

 • برگها نفس نمیکشند

  برگها نفس نمیکشند

  از قادر مرادی سال نگارش: ۱۳۷۰ خورشیدی، کابل چاپ نخست:کتابخانهٔ دانش-پشاور

 • دختر شالیهای سبز

  دختر شالیهای سبز

  اثر قادر مرادی برنامهٔ ویژه تلویزیون راه ابریشم در مورد قادر مرادی